Medicinskt verktyg | Neurologi

Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Några av de centrala rekommendationerna handlar om primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention. Detta är en remissversion som publicerades i maj 2017 och ersätter därmed tidigare nationella riktlinjer för vård vid stroke.


cf4209b28ed388f4e57856528d9269e8.gif
Publicerad den: 2017-05-23

Läs de nationella riktlinjerna för strokesjukvård här.

nationella riktlinjer19

Insatser i det akuta skedet vid stroke handlar om att tiden mellan insjuknande, diagnos och behandling ska bli så kort som möjligt. Den akuta vårdkedjan inkluderar insatser utanför liksom på sjukhus, såsom trombolyslarm från ambulans till sjukhus, tidig diagnostik med datortomografi och tidig behandling med exempelvis trombolys och trombektomi.

Vidare lyfter Socialstyrelsen vikten av en sammanhållen vård på en strokeenhet, vilket bland annat minskar dödligheten och funktionsnedsättningar. Rehabilitering och åtgärder för att förebygga återinsjuknande behöver sättas in tidigt. Detta innebär att mer resurser behöver tillföras strokesjukvården och att fler neurointerventionister vidareutbildar sig. De ökade sjukvårdskostnaderna förväntas på sikt  leda till kraftiga kostnadsbesparingar för samhället då fler patienter snabbt kan återvända till hemmet.

Till riktlinjerna hör också 35 nationella indikatorer för vård vid stroke, vilka är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård. En slutversion av riktlinjerna ska publiceras under våren 2018.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons