Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Neurologi

Nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom

De senaste rekommendationerna från Socialstyrelsen gäller diagnostik, uppföljning, behandling, omhändertagande och rehabilitering vid sjukdomarna multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Riktlinjernas slutsatser är baserade på gruppnivå och innehåller bland annat återkommande undersökningar, multidisciplinärt team, behandlingskonferens inför avancerad Parkinsonbehandling och indikatorer för uppföljning.


Publicerad den: 2017-03-07

Läs de nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom här.

nationella riktlinjer11Rekommendationen förväntas leda till ett ökat behov av hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om MS och Parkinsons sjukdom. För att få en väl fungerande struktur för de multidisciplinära teamen kan det initialt också behövas utbildning av personal och organisatoriska förändringar.

Behandlingskonferenser inför beslut om avancerad Parkinson-behandling utförs i olika utsträckning i landet i dag. Därmed kan rekommendationen initialt innebära organisatoriska förändringar för hälso- och sjukvården när det gäller att utveckla en väl fungerande struktur för behandlingskonferenser. Socialstyrelsen har även tagit fram målnivåer för vissa av indikatorerna. Målnivåerna anger hur stor andel av patientgruppen som bör komma i fråga för en viss undersökning eller behandling.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.