Medicinskt verktyg | Neurologi

Nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom

De senaste rekommendationerna från Socialstyrelsen gäller diagnostik, uppföljning, behandling, omhändertagande och rehabilitering vid sjukdomarna multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Riktlinjernas slutsatser är baserade på gruppnivå och innehåller bland annat återkommande undersökningar, multidisciplinärt team, behandlingskonferens inför avancerad Parkinsonbehandling och indikatorer för uppföljning.


cf4209b28ed388f4e57856528d9269e8.gif
Publicerad den: 2017-03-07

Läs de nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom här.

nationella riktlinjer11Rekommendationen förväntas leda till ett ökat behov av hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om MS och Parkinsons sjukdom. För att få en väl fungerande struktur för de multidisciplinära teamen kan det initialt också behövas utbildning av personal och organisatoriska förändringar.

Behandlingskonferenser inför beslut om avancerad Parkinson-behandling utförs i olika utsträckning i landet i dag. Därmed kan rekommendationen initialt innebära organisatoriska förändringar för hälso- och sjukvården när det gäller att utveckla en väl fungerande struktur för behandlingskonferenser. Socialstyrelsen har även tagit fram målnivåer för vissa av indikatorerna. Målnivåerna anger hur stor andel av patientgruppen som bör komma i fråga för en viss undersökning eller behandling.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons