Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Obesitas

Sänka gränsen för normal fettmängd i levern

Fettlever utan relation till ohälsosamt alkoholintag blir allt vanligare i samband med att fler är överviktigaEn av fyra svenskar är drabbade vilket hos en del kan leda till ärrvävnad och i förlängningen skrumpleverFör att undvika detta bör den nuvarande gränsen för vad som räknas som normal mängd fett i levern sänkas, enligt forskare vid Linköpings universitet som genomfört en studie på området.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-07

Annons

Det finns ett nära sambandet mellan övervikt och fettlever och kallas då non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD. Något som drabbar omkring en av fyra vuxna i Sverige och förutom leverskador ökar fettlever risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Men mängden fett i levern kan minskas med förändringar i livsstilen vilket minskar sjukdomsrisken påtagligt. I en studie från Linköpings universitet, publicerad i tidskriften Gastroenterology, ville forskarna dels undersöka gränsen för när en person bedöms ha fettlever, och dels noggrannheten för metoden med vävnadsbiopsi jämfört med magnetkameraundersökning.

Idag är standardundersökningen för att ställa diagnosen fettlever biopsi från levern men forskarna ifrågasätter metoden då den kan vara obehaglig för patienten och det finns en liten risk för blödningskomplikationer. De menar därför att en smärtfri magnetkameraundersökning kan ersätta detta. Magnetkameran kan vidare mäta hur många procent av leverns vikt som består av fett, även vid små mängder. Idag används ofta fem procent fett i levern som gräns för vad som räknas som fettlever.

– Vi vet att en del personer som har mindre än fem procent fett i levern ändå får leverskador. I vår studie visar vi att alla de som enligt magnetkameraundersökningen hade bara tre procent fett i levern bedömdes ha fettlever när vi tittade på vävnadsbiopsin. En sänkning av gränsen till tre procent fett medför fortfarande 100 procent träffsäkerhet, men vi kommer att hitta betydligt fler som har fettlever som genom en skonsam undersökning får en förklaring till sina förhöjda levervärden, säger Stergios Kechagias, professor i internmedicin vid Institutionen för medicin och hälsa och överläkare vid mag-tarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Annons
Annons

Slutsatsen i studien är att det genom magnetkameraundersökning är möjligt att följa även små förändringar i mängden fett i levern över tid, utan att behöva ta vävnadsprov från levern, samt att sänka gränsen för fettlever.

Läs hela publikationen här

Annons
Annons

    Källor

  • forskning.se - http://www.forskning.se/2017/04/05/magnetkamera-kan-hitta-fler-med-riskabel-fetthalt-i-levern/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.