Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Akut tonsillit


Uppdaterad den: 2023-07-16

Annons

Bakgrund

 • Akut inflammation i tonsillerna.
 • Det är en glidande övergång mellan faryngit och tonsillit, ofta är ont i halsen och känsla av sårighet i halsen en faryngotonsillit.
 • Akut tonsillit ses vid en lång rad sjukdomar med olika etiologi.

Epidemiologi

 • Akut tonsillit är en vanlig orsak till att kontakt med läkare inom primärvården.
 • Barn under tre år får sällan streptokocktonsillit.
 • Bland bakteriella agens dominerar grupp A-streptokocker (GAS).
 • I Sverige räknar man att cirka 29 personer per 1 000 listade patienter söker för halsont årligen, och att 2/3 av dessa får diagnosen tonsillit.

Etiologi och patogenes

 • I omkring 70 % av fallen beror faryngotonsilliten på ett luftvägsvirus (rino-, adeno-, influensa-, RS- eller coxsackievirus).
 • Akut bakteriell tonsillit beror oftast på betahemolytiska streptokocker i grupp A, mer sällsynt i grupp C och G
 • Pneumokocker och Haemophilus influenzae är andra förekommande bakteriella agens.
 • Akut tonsillit kan vara huvudsymtom vid difteri (Corynebacterium diphtheriae), scarlatina (Streptococcus pyogenes), mononukleos (Epstein-Barr-virus), Vincent angina (spiroketer) och agranulocytos.
 • Klamydia-, mykoplasma- och gonorrébakterier kan också orsaka tonsillit.

Bakteriologi

 • Det finns alltid bakterier i munhåla och svalg. Vanligt förekommande bakterier och svampar är streptococcus viridans, pneumokocker, fusiforma bakterier, leptothrix, neisseria, laktobakterier, stafylokocker och candida.
 • Dessa organismer kan bli patogena vid ändringar i munhålans och halsens miljö.
 • En virusinfektion kan disponera för en sekundär bakteriell infektion.
Annons
Annons

ICD-10

 • J03 Akut tonsillit

Utredning av akut tonsillit

Kliniskt sannolikt fall av GAS

 • Minst 3 av 4 uppfyllda diagnoskriterier (Centorkriterier):
  1. Feber över 38,5 °C
  2. Beläggning på tonsillerna (hos barn 3–6 år räcker rodnade och svullna tonsiller)
  3. Svullna, ömma främre cervikala lymfkörtlar
  4. Frånvaro av hosta
 • Tre av fyra uppfyllda Centorkriterier kombinerat med positiv snabbtest ger diagnosen GAS-tonsillit:
  • Vid <3 Centorkriterier finns ingen visad nytta med antibiotika även om GAS påvisas
  • Om patienten uppvisar <3 Centorkriterier bör både snabbtest och behandling undvikas
 • Vid negativt snabbtest för GAS övervägs diagnostik för mononukleos.
 • CRP kan inte skilja mellan bakteriell och virusorsakad faryngotonsillit
 • Barn under tre år får sällan streptokocktonsillit. Vid allmänpåverkan hos små barn bör annat fokus än faryngotonsillit uteslutas.

Kliniskt sannolik viral infektion

 • Ingen behandling, inga tester.
 • Vid två eller flera av följande symtom och tecken:
  • Snuva, hosta, heshet eller konjunktivit
  • Normal eller lätt förhöjd temperatur
  • Inga beläggningar på tonsillerna
  • Rodnad på bakre svalgväggen

Differentialdiagnoser

 • Virustonsillit:
  • Börjar mindre akut, mindre framträdande objektiva förändringar i svalget och mindre svullnad i lymfkörtlarna
  • Snuva och andra slemhinnesymtom, muskel- och ledsmärtor
 • Scarlatina.
 • Mononukleos.
 • Vincents angina:
  • Ensidig ulcerös tonsillit med få allmänsymtom (grågrön beläggning)
  • Normal temperatur, sällsynt hos barn
 • Herpangina:
  • Akut debut med feber, sjukdomskänsla och sväljsvårigheter – orsakas vanligtvis av coxsackievirus
  • Slemhinnan i svalget är kraftigt injicerad och det bildas små vesikler i gommen. Vesiklerna blir till sår när de spricker
 • Agranulocytos och akut leukemi:
  • Vid dessa sjukdomar kan man se en svårt nekrotiserande ulcerös tonsillit som är ett uttryck för sekundär bakteriell infektion på grund av nedsatt infektionsresistens
  • En liknande affektion kan ses vid AIDS
 • Difteri:
  • Måttlig feber och gulvit, tjock fastsittande beläggning (pseudomembran) som i allvarligare fall snabbt breder ut sig utanför tonsillerna. Extremt ovanligt

Behandling av akut tonsillit

 • Med tanke på ekologi och resistensproblem ska antibiotika användas på strikta indikationer.
 • Lättare fall av akut tonsillit med måttliga sväljbesvär och ökad temperatur kräver bara lugn och ro, eventuellt sängläge och antipyretika eller analgetika (paracetamol eller ibuprofen):
  • Om tillståndet inte förbättras efter 3 dagar, eller om allmäntillståndet förvärras, bör läkare kontaktas
 • Antibiotika är aktuellt vid:
  • Hög feber, nedsatt allmäntillstånd och väsentliga sväljsvårigheter
  • Kliniska kriterier tillsammans med GAS-infektion påvisade med snabbtest
 • Mononukleos ska inte behandlas med antibiotika.
Annons
Annons

Egenbehandling

 • Kalla drycker kan verka lindrande.
 • Det är klokt att ta det lugnt.
 • Reducera/seponera rökning.

Läkemedelsbehandling

GAS-infektion

 • Antibiotika rekommenderas som regel vid GAS-infektion och minst tre av fyra Centorkriterier (se Diagnoskriterier).
 • I Sverige får runt 80 % av alla med tonsillit-infektion anitbiotikabehandling, trots att endast runt 33 % beräknas ha en GAS-infektion.
Primärinfektion Recidiv

Penicillin V:

 • Vuxna: 1 g x 3, 10 dagar
 • Barn: Penicillin V 12,5 mg/kg kroppsvikt × 3, 10 dagar

Vid penicillinallergi:

Klindamycin:

 • Vuxna: 300 mg x 3, 10 dagar
 • Barn: Klindamycin 5 mg/kg kroppsvikt × 3, 10 dagar

                                eller

Cefadroxil, om inte typ 1-allergi föreligger:

 • Vuxna: 500 mg × 2, 10 dagar
 • Barn: 15 mg per kg kroppsvikt × 2, 10 dagar

 

 • Nuvarande rekommendationer anger en behandlingslängd på 10 dagar om antibiotika ges.
 • En svensk studie visade dock att dosering av penicillin V med 800 mg x 4 i 5 dagar gav lika bra behandlingsresultat som penicillin V 1000 mg x 3 i 10 dagar.

Annan behandling

 • Tonsillektomi kan övervägas hos patienter med 3–4 tonsilliter/år.
 • Effekten av tonsillektomi verkar dock vara beskedlig, och det saknas dokumentation av långtidseffekt.

Komplikationer

 • Komplikationerna kan vara bakteriella eller immunologiska.
 • Bakteriella komplikationer är peritonsillit, parafaryngeal abscess, retrofaryngeal abscess, mellanöreinflammation, suppuration i cervikala lymfkörtlar och sepsis.
 • Immunologiska senkomplikationer är glomerulonefrit och reumatisk feber, båda är sällsynta:
  • Glomerulonefrit förekommer bara i samband med mer sällsynta streptokocktyper, medan reumatisk feber kan förekomma vid alla streptokocktyper
  • Symtomen börjar ofta efter en latensperiod på cirka 3 veckor

Prognos

 • I de allra flesta fall förlöper den akuta tonsilliten utan komplikationer och eftersjukdomar.
 • Komplikationer kan förekomma i samband med en allvarlig akut tonsillit som orsakas av betahemolytiska streptokocker.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons