knä-smärta-artros
Nyhet | Ortopedi

”Alarmerande hög förskrivning av opioider för artrospatienter”

Förskrivning av opioider vid artros är hög, trots att opioider inte finns med på listan över rekommenderad behandling vid artros. Det menar Martin Englund, professor vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, som lett en ny studie i ämnet.


Publicerad den: 2019-07-12
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Opioider är smärtstillande medel som har liknande effekter på hjärnan som morfin. Opioider är också beroendeframkallande.

Nu visar en studie att var fjärde artrospatient i Skåne fick opioider utskrivet någon gång mellan november 2014 och oktober 2015. I resten av befolkningen var det endast var tionde person som fick opioider förskrivet under samma period.

Studien visar även att minst tolv procent av all ny opioidförskrivning görs till patienter med artros, och då gäller det framförallt kodein, tramodol, oxikodon och morfinpreparat.

– Resultaten visar på en alarmerande hög förskrivning av opioider för artrospatienter, säger Martin Englund, som lett studien, i ett pressmeddelande.

Martin Englund menar att resultatet är anmärkningsvärt, då opioider inte finns med på listan över rekommenderade behandlingar vid artros, annat än i extremfall eller i samband med kirurgisk behandling.

– Men även då vi räknade bort förskrivningar av opioider i samband med operation, påverkades inte resultatet nämnvärt, säger säger han, i pressmeddelandet.

Många artrospatienter använder sig inte av artrosskolan

Enligt honom finns stora utmaningar inom artrosvården. Trots att det finns bra grundbehandling för de som drabbas av artros, artrosskolan, så är det många patienter som inte använder sig av den. Och om man inte blir tillräckligt bra efter grundbehandlingen saknas det dessutom till stor del bra medicinska icke-kirurgiska behandlingsalternativ, annat än symtomlindring. Vid svår artros, där andra behandlingar inte heller varit tillräckliga, kan protesoperation erbjudas. Men det är en kostsam och omfattande behandling.

– Däremellan saknar vården idag dessvärre läkemedelsbehandling som kan minska smärta och modifiera själva sjukdomsförloppet, det vill säga påverka den själva biologiska processen. Här behövs mer forskning, säger Martin Englund i pressmeddelandet. 
Studien har finaniserats med stöd av Vetenskapsrådet, Reumatikerförbundet, Alfred Österlunds stiftelse, Greta och Johan Kocks Stiftelser, ALF-medel.

Annons
Annons

Träning lindrar smärta och bromsar sjukdomsförloppet

Artros går idag inte att bota, men man kan göra en del livsstilsförändringar som kan göra minska smärtan och bromsa sjukdomsförloppet. Fysisk aktivitet är det mest effektiva.

Läkemedelsbehandling vid artros

Det finns idag inget läkemedel som har specifik effekt mot artros. Ibland används läkemedelsbehandling mot själva smärtan, och då rekommenderas i första hand så kallade NSAID-preparat. Man ska dock undvika att använda dessa preparat till kontinuerlig långtidsbehandling, de kan nämligen ge biverkningar som magsår, ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och njurpåverkan.

För smärtlindring kan man också använda sig av elektrisk nervstimulering (TENS) eller olika former av hjälpmedel, såsom inlägg i skorna eller stabiliserande skydd. Eventuellt kan även kortisoninjektioner övervägas.

Tipsa dina patienter om Artros-hjälpen, en kort online-utbildning om Artros. 

Annons
Annons

    Källor

  • Lunds universitet - https://www.lu.se/article/hog-forskrivning-av-opioider-vid-artros
  • Forskning.se - https://www.forskning.se/2019/07/09/hog-forskrivning-av-opioider-vid-artros/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons