Svensk Onkologisk Förening
Sponsor

Svensk Onkologisk Förening

Svensk Onkologisk Förening (SOF) grundades 1976 och utgör sektionen för Onkologi i Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärvetenskaplig och har medlemmar från flera medicinska discipliner samt från läkemedelsföretag med onkologisk inriktning. Ansökan om medlemskap inlämnas till föreningens sekretariat eller direkt till sekreteraren. Föreningen organiserar onkologidagar, omfattande aktiviteter under Riksstämman liksom efterutbildningskurser för specialister. Föreningens årsmöten är som regel förlagda till Riksstämman där styrelse och övriga förtroendevalda utses. Årligen utdelar föreningen i samarbete med sponsorer ett flertal stipendier.

Gå till Svensk Onkologisk förenings hemsida