Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Psykiatri

Dags för tredje nationella konferensen i kognitiv medicin

Hallå där Mikael Nornholm, specialist i allmän vuxenpsykiatri och företagsläkare vid Lunds universitet, som ska besöka årets nationella konferens i kognitiv medicin. Mötet arrangeras i Stockholm av Svensk förening för Kognitiv Medicin.


Publicerad den: 2015-11-30

Annons

Vilket tema har årets konferens?Överläkare Mikael Nornholm

– Det här är SKF:s tredje konferens och den har fokus på försäkrings-
och rehabiliteringsmedicin. Vi kommer diskutera hinder men även möjligheter för individers aktivitet, trots lindriga som såväl svårare minnesstörningar.
Jag är själv delaktig i planeringen av konferensen och har bidragit med idéer till tema, framförallt årets. Föreningens tidigare teman har varit allt från transkulturell psykiatri till informations- och kommunikationsteknologi inom sjukvården.
Vi i föreningen blickar ständigt framåt, och besökare som fått ett intresse för kognitiv medicin återkommer till kongressen år efter år och det tolkar jag som uppskattning.
Att nya medlemmar och andra intressenter dyker upp vid varje tillfälle är också intressant. Föreningen har ju både en hemsida, som lanserades redan 1996, samt en Facebooksida.

Vilka vänder sig mötet till? 

Annons
Annons

– Konferensen är riktad till samtliga verksamhetsområden som har patienter eller klienter med minnesstörningar. Det kan gälla såväl ADHD/ADD spektrum, psykiatriska sjukdomar som depression, bipolära tillstånd och schizofreni. Men också utmattningssyndrom, sena effekter av stroke, förstadier till Alzheimers sjukdom eller andra neurologiska sjukdomstillstånd som presenterar sig med kognitiv svikt.
Dessutom är mötet ett tillfälle för Försäkringskassan, som tillsammans med experter på området, diskutera sådant de upplever är en del av vardagen kring handläggning av ärenden. Framförallt torde företagshälsovården kunna bidra med ”in-puts” från sin situation.

Är det någon särskild föreläsning du ser fram emot?

– Lars Nyberg från Umeå är alltid spännande att lyssna på, framförallt när han förklarar hjärnans komplicerade kommunikationssystem applicerat på hur vi människor blandar tankar och känslor, och använder oss av såväl medvetna som omedvetna strategier.
Mycket handlar om tankar och känslor och balansen mellan dem är viktigast, oavsett vem du är som person. Professorerna Anders Wallin (som även är SKF:s ordförande) och Lars-Olof Wahlund har dessutom alltid instick av reflektion och vision i sina framföranden.

Händer det mycket inom området kognitiv medicin?

– Kognitiv medicin är mycket mer än just ”medicin” - såväl kognitiva filosofer som civilingenjörer på Ericsson sysslar med detta. Exemplen är också många inom medicinen: däribland professor emeritus Marie Åström vid Karolinska institutet som länge har fokuserat på symtom vid utmattningssyndrom.
Jag tänker även på professor Åsa Hammar i Bergen, Norge, som studerar kognitiva symtom vid depression – alla deras åstadkommanden är lika viktiga. Sannolikt kommer området kognitiv medicin att utvecklas ännu mer framöver, för ju mer vi använder lösningar som Smart-Cards och fingeravtrycksläsare, desto mindre använder vi minnet och våra funktioner.
Jag tror att oavsett sjukdom eller livsstil kommer vi successivt tappa våra individuella exekutiva förmågor, som exempelvis planering och slutledning.

Annons
Annons

Ska du besöka årets nationella konferens i kognitiv medicin? Kommentera gärna direkt under artikeln.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.