Experten Sven Wåhlin om alkohol och beroende

Mer än hälften av alla med alkoholberoende kan lära sig att dricka måttligt. Med olika metoder kan flera hundra tusen svenskar komma ifrån sitt skadliga alkoholdrickande - utan att behöva leva ett helnyktert liv.

Fem av sex svenskar som är beroende av alkohol söker inte hjälp. Anledningen: dagens missbruksvård är inte till för dem som har ett beroende och som har ett socialt välfungerande liv, med jobb och familj.

Hur bemöter man en patient som har eller som man misstänker har alkoholproblem?

– Det är en sak att misstänka att patienten man träffar har alkoholproblem, men att ställa frågan och möta problemet är en annan, säger Sven Wåhlin, överläkare inom Beroendecentrum i Stockholm och författare till boken Alkohol - en fråga för oss i vården.

Att vården brister i att fråga patienter om alkoholvanor har tidigare uppmärksammats på Netdoktor. Hur inleder jag ett samtal om alkohol med en patient? När frågar jag om alkoholkonsumtionen och hur tar jag bäst upp en alkoholanamnes? Det och mycket mer kommer Sven Wåhlin att ge dig svar på. 

I en chatt besvarade Sven Wåhlin frågor om alkohol och beroende. Läs chattens besvarade frågor här nedan.

Läs även intervjun med Sven Wåhlin här »

 1. \"Lättare\" patienter

  Sven, Jag undrar hur man inom primärvården bäst hanterar en, som jag uppfattar det, relativt stor andel medelålders kvinnor och män med \"lättare\" alkoholberoende, dvs de som inte har något högriskbeteende, men ändå upplever sig ha problem. Skall jag remittera dessa till beroendevården, trots att jag knappast tror att det är optimalt (då de kan uppleva det stigmatiserande, ångestskapande etc). Inom primärvården finns ju knappast resurserna (tid och kunskap) att behandla dessa patienter optimalt, med samtal och kontinuerlig uppföljning osv. Borde det inte finnas en lämplig instans att behandla dessa på, en \"lättare\" öppenvårdsmottagning? En resursfråga även det, kan man förutsätta... Tack på förhand! Gustav H.

  Hej Gustav Du har helt klart rätt i att det kan vara stigmatiserande remittera denna kategori till beroendevården. Ibland (inte alltid) har kommunerna bra \"ostigmatiska\" mottagningar, men annars får vi i primärvård ta hand om dem. Bra att du skriver \"Lättare \" alkoholberoende + att de själva upplever problem. För det är ju just så det är. De upplever problem, men vet inte var man kan få bra hjälp. Alkohollinjen (telefon) och alkoholhjälpen.se är andra vägar.
 2. Positiva effekter av alkohol

  Hur ser du på de positiva effekterna av alkohol, till exempel minskad risk för insjuknande i RA eller hjärtkärlproblematik? Hur balanserar man denna info för patienten, särskilt patienter med riskproblematik för beroende?

  WHO har ju i sin Global burden of disease värderat alkoholens skadeeffekter och nyttoeffekter. Nyttoeffekten (som ännu är ifrågasatt)kompenserar ca 3% av skadeeffekten. Folkhälsoinstitutet hade formulerat råd till oss i vården hur förhålla oss. Ur minnet: 1) Vi kan ej råda någon börja dricka av medicinska skäl 2) Vi kan ej avråda måttligt bruk om kontraindikationer ej finns (beroende definitivt en sådan) 3) Avråd alltid gravida, deprimerade 4) avråd alltid från berusningsdrickande Kan tillägga att WHO endast inkluderade hjärt-kärl och diabetes i plus-sidan RA hade för dålig evidens (trots KI-studier )
 3. Alkotrender?

  Kul med chatt! Jag undrar lite över trenderna inom beroende/missbruk. Min känsla är att allt färre ungdomar dricker - men i gengäld så ökar cannabisbruket (-missbruket) inom denna grupp. Om detta stämmer, har det lett till några förändringar för vården av denna grupp (om dessa ungdomar alls söker vård...)? Vänligen, Bj

  Ja det här med chatt var ju kul tycker jag också! Jo ungdomar dricker mindre, särskilt de yngsta. Men inte unga vuxna. Och cannabis lär ju öka.... Nej vården har inte förändrats vad jag vet, men det är väl en tidsfråga. Cannabis är väl ännu mest ett \"spöke\" och hot. Jag menar att användingen och skadorna ändå ännu är väldigt liten jämfört med alkohol. Undrar om inte politiska initiativ är viktigast här för att stävja en ökning
 4. Dricka måttligt?

  Hej Sven! Jag har hört att \"det nya\" är att man/vissa inom beroendevården numera inte ser på alkoholismen utifrån ett lika \"svart eller vitt\"-synsätt som tidigare, dvs att man som alkoholist bör/skall avstå helt från alkohol, med tanke på risken för återfall. Hur ställer du dig till detta, att många med alkoholberoende kanske mycket väl kan klara av ett måttlighetsdrickande? Och hur anpassar man behandlingen av dessa patienter isåfall?

  Hej, va härligt att du känner till detta. Man kan anpassa behandlingen genom att föra en dialog med patienten. De flesta vill ju kunna dricka måttligt. En del är rätt säkra på att de kommer att klara ändra sig om de får support, andra mer osäkra men vill ändå pröva. Låt dem gärna pröva dricka måttligt. Innan man prövat (med lite stöd) och misslyckat så är man inte beredd att bita i det sura äpplet och avstå helt. Följ dem i processen, det är jättespännande och tacksamt. Återbesök, provtagning (förbättras prover?), läkemedel kan vara verktyg. En nykter period ofta bra som inledning
 5. Läkemedelsbehandling?

  Hej! För några år sedan jobbade jag inom beroendevården på en öppenvårdsmottagning. Jag minns då att de farmakologiska behandlingar som stod till buds endast var tre (Antabus, Campral och Revia) samt att det endast var Antabus som hade tydlig effekt. Jag undrar därför om det numera finns andra läkemedel att tillgå och/eller om något nytt är \"på gång\"? Vore spännande om så var fallet!

  Se förra frågan. I princip samma preparat nu, men Selincro har tillkommit. Man har väl bättre kunskaper och erfarenheter av de \"gamla\" preparaten nu. Det finns nu också bättre kunskap om \"Medical managemen\", dvs hur man hanterar förskrivning och uppföljningar på ett systematiskt sätt för att få optimal effekt. Detta gränsar också till \"psykosocial behandling\" -som vi i PV lätt kan göra.
 6. Nya preparat

  Finns det några nya preparat i pipeline ämnade för behandling av alkoholberoende? / AT-läkare

  Celincro (nalmefene) har ju just kommit. Effekten säkert ganska lik naltrexon. Arvid Carlsons preparat forskas just nu på på KI (någon bokstavsbeteckning som jag glömt) Topimarat och Baclofen pågår en del forkning på på alkoholindikation
 7. Naltrexon

  Rekommenderar du Naltrexon via Vårdcentral?

  Absolut. Lätt att erbjuda, även om man inte lyckas få till någon bra utredning om problematikens svårighetsgrad. Informera bara pat om möjligheten, låt dem pröva, ha alltid uppföljning. Uppföljning av flera skäl: följa läkemedelseffekten (funkar inte alltid), chans till mer alkoholsamtal, visar du tar problematiken på allvar etc.
 8. AT-läkare

  Lyssnade på Joar Guterstams seminarium om akut beroendemedicin och han pratade om alkoholabstinens. Jag har just börjat jobba på en akutmottagning och träffar väldigt många patienter som är påverkade av alkohol. När ska abstinensbehandling sättas in?

  Själv har jag inte jobbat på akutmottagning, så min erfarenhet där är begränsad. Men en tumregel dag 1,2,3: puls >100, dBT>100, oro, svettning etc. Oxascand kanske upp till 90 mg första dagarna, nedtrappning 5-7 dgr. Läkemedelsverket har en bra genomgång, där finns en skala för att bedöma abstinensen också
 9. Företagsläkare

  Hej, Jobbar som företagsläkare och jag undrar om vissa metoder är bättre än andra när det gäller alkoholproblem. Vilka metoder är ineffektiva och vilka är effektiva för att behandla alkoholproblem?

  I dagarna kom Socialstyrelsens prel version av nya riktlinjer för beroendevård. Där framgår tydligt vilka metoder som är effektiva. CRA, KBT, MET är några. Det låter avancerat, men med vår grundutbildning är det inte så svårt att tillägna sig detta. Riddargatan1.se har också utarbetat \"15-metoden\" som bl.a. innehåller lite av detta. Kolla hemsidan
 10. Dricka lagom?

  Hej! Hur ser du på möjligheten att dricka lagom när det finns ett alkoholproblem. Fungerar det eller krävs det att man avstår helt. En fråga som ofta kommer upp i patientsamtalet. Undrande underläkare

  Beror helt på alkoholproblemets art. Alkoholproblem är så väldigt olika. Jämför en diabetiker: \"Hur ser du att en diabetiker ska klara sig utan insulin?\" Svar: Diabetes, precis som alkoholproblem, är så olika

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.