Depression uppmärksammas på Världshälsodage

Om inte större krafttag görs kan depression komma att utgöra den största sjukdomsbördan i världen om tre år, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Därför uppmärksammar Folkhälsomyndigheten depression idag på Världshälsodagen.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-07
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I Sverige har var femte person fått diagnosen depression någon gång i livet och sjukdomen är vanligast bland kvinnor. Det visar de senaste siffrorna från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Världshälsodagen infaller den 7 april varje år. I år står depression i fokus och WHO betonar vikten av att våga prata om sjukdomen.

– Det är viktigt att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. Vi kan alla drabbas av depression och den som drabbas ska veta att det finns hjälp att få, säger Ida Erixon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Annons
Annons

Kan förebyggas

Depression är ett stort folkhälsoproblem men det går att förebygga och behandla genom olika insatser. Bland annat vård till föräldrar med depression för att minska risken för att deras barn ska utveckla sjukdomen. Vidare kan all form av regelbunden fysisk aktivitet minska både upplevda depressiva symtom och diagnostiserad depression hos äldre, uppger Folkhälsomyndigheten.

Utan dessa insatser torde depression vara den största sjukdomsbördan i världen om tre år, enligt WHO. Faktum är att depression redan idag utgör den enskilt största orsaken till funktionsförlust, eller levnadsår med nedsatt hälsa, i Europa.

Under 2017 planerar Folkhälsomyndigheten att fortsätta utveckla kunskapen om vad som förebygger psykisk ohälsa. Myndigheten kommer även att göra fördjupade analyser på temat arbetsliv och psykiskt välbefinnande.

Annons
Annons

    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/april/depression-ett-stort-folkhalsoproblem-som-kan-forebyggas/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons