Nyhet | Psykiatri

Studie: Sex kan vara ett självskadebeteende

En ny avhandling från Linköpings universitet visar att användandet av sex som självskadebeteende är jämförbart med att skära sig eller bränna sig själv, det rapporterar Läkartidningen.


Publicerad den: 2019-01-21
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Annons

I Sverige har de under de senaste åren uppmärksammats att sex skulle kunna vara ett sätt att skada sig själv på, så kallat självskadebeteende. Internationellt sett har det inte varit vedertaget inom forskningen.

 Självskada – ett sätt att hantera känslor

Nu visar en ny avhandling från Linköpings universitet att sex är jämförbart med andra typer av självskadebeteenden, så som att skära eller bränna sig, rapporterar Läkartidningen. I två olika studier beskrevs att beteendet användes som ett sätt att reglera känslor, exempelvis ångest, eller för att få positiv eller negativ bekräftelse.

Läs även: Patientfall: Hur hjälper du Anna med hennes sömnbesvär?

Annons
Annons

Stark koppling till psykisk- och fysisk ohälsa

I studien deltog elever som gick sista året i gymnasiet i Sverige. Forskaren frågade eleverna: Har du någonsin använt sex för att avsiktligt skada dig själv? 3,2 procent av flickorna och 0,8 procent av pojkarna svarade att de någon gång haft sex för att avsiktligt skada sig själva.

Resultatet visade att sex som självskada var starkt kopplat till tidigare sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel, icke heterosexuell orientering, traumasymtom, dissociation och depression. En stor andel hade också varit i kontakt med vården för psykiska besvär såsom depression och ångest, ätstörningsproblematik och suicidförsök.

Läs även: Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom

Annons
Annons

Behöver behandlas mot PTSD

Eftersom sex som självskada är starkt kopplat till dåligt psykiskt mående är det viktigt att sjukvården är medvetna. Patientgruppen är ofta i behov av behandling för posttraumatisk stress, PTSD, stöttning i den sexuella hälsan samt hjälp med att hantera känsloreglering. Personal som kommer i kontakt med den här patientgruppen, på psykiatriska kliniker, kvinnokliniker, ungdomsmottagningar och akutenheter, behöver ha kunskap i ämnet för att förebygga vidare traumatisering och utsatthet.

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2019/01/Sex-som-sjalvskada-jamforbart-med-att-skara-eller-branna-sig/

Annons
Annons
Annons