Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Psykiatri

Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom syftar till att möta den ökande psykiska ohälsan och se till att de drabbade får rätt behandling i ett tidigt skede. Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder för såväl barn och ungdomar som vuxna.


Publicerad den: 2017-12-13

Läs de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom här.

nationella riktlinjer10

Nästan en tredjedel av befolkningen insjuknar någon gång under livet i depression och omkring en fjärdedel drabbas av ångestsyndrom. De som inte får rätt behandling i tid riskerar långvarig sjukdom med återinsjuknande men även risken för suicid ökar. Tidig upptäckt och effektiv behandling inom primärvården förväntas minska patientens lidande, behovet av sluten vård och är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv, till exempel då det minskar sjukskrivningar.

Tillgången till psykologisk behandling i dagens hälso- och sjukvård motsvarar inte behovet, enligt Socialstyrelsen. I riktlinjerna framgår det att samtliga personer med lindriga och medelsvåra tillstånd av depression och ångestsyndrom ska erbjudas psykologisk behandling.

Detta är slutversionen av de reviderade riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom från 2010 och ersätter alltså dessa.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.