Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Psykiatri

Tvångssyndrom hög påverkan på livskvalitet

Även om tvångssyndrom innebär ett stort lidande och påverkar livet i hög grad, tar det ofta många år från debut till att hjälp söks för besvären. Många inser det orimliga i sina tvångstankar och tvångshandlingar, men tycker att det är svårt att berätta om dem.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2022-09-23

Annons

Som allmänläkare ska man vara öppen för differentialdiagnoser. En differentialdiagnos som kan vara viktig att ta upp vid depression, ångest eller handeksem är tvångssyndrom.

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) kännetecknas av tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är upprepade påträngande tankar, känslor eller inre bilder som man inte blir av med. De handlar ofta om rädsla för smitta, sjukdom eller våld. För att bli av med obehaget av tvångstankarna genomför en del tvångshandlingar. Det kan handla om att tvätta sig (tvättvång), kontrollera dörrar, lås eller spisplattor (kontrolltvång), göra saker på ett särskilt sätt eller i en bestämd ordning, eller mentala ritualer som exempelvis att räkna vissa saker. Symtomen vid tvångssyndrom är tidskrävande och stör dagliga rutiner eller sociala aktiviteter. Det räknas av WHO som en av de tio mest handikappande tillstånden.

Tvångssyndrom debuterar ofta i ung ålder, genomsnittsåldern för insjuknande är 20 år. Under graviditet och postpartum är risken för tvångssyndrom dubblerad.

Annons
Annons

Det är viktigt att tvångssyndrom diagnostiseras eftersom det finns effektiv behandling både i form av särskild beteendeterapi och i vissa fall läkemedel. Obehandlat blir dock tillståndet i många fall kroniskt eller återkommande.

Läs mer om symtom, samsjuklighet, screeningfrågor och behandling i vår medicinska översikt om tvångssyndrom.

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.