Dubbel screening krävs för erektil dysfunktion och urinvägssymtom

Det finns ett tydligt samband mellan erektil dysfunktion och nedre urinvägssymtom hos män. Forskning visar att båda sjukdomarna delar flera patofysiologiska mekanismer. En man med impotens- eller urinvägsproblem bör därför screenas för båda tillstånden. 


Publicerad den: 2014-10-13
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

Erektil dysfunktion och nedre urinvägssymtom, LUTS, är medicinska tillstånd som har hög prevalens hos män. Nu pekar flertalet studier på en tydlig koppling mellan sjukdomarna, kunskap som ofta saknas hos läkare och inom sjukvården. En av de främsta riskfaktorerna för erektil dysfunktion är stigande ålder. Prevalensen ökar från två procent hos 30-åringar till 53 procent hos män mellan 70 och 80 år. Erektil dysfunktion är inte ett livshotande tillstånd, men på sikt kan sjukdomen orsaka allvarliga komplikationer som kranskärlsproblem. Yngre män med erektil dysfunktion har en avsevärd högre risk att insjukna i hjärt- och kärlproblem i framtiden. 

Urinvägsproblem av betydelse för sexuell dysfunktion

Nedre urinvägssymtom hos män är en grupp sjukdomar som påverkar prostatan och urinblåsan. Det kan röra sig om svårigheter att tömma blåsan, oregelbunden ström av urin eller försvagad stråle. Dessutom ses svårigheter med att behålla urinen i blåsan samt inkontinens.
Förutom att urinvägsproblem kan försämra en mans livskvalitet finns ett tydligt samband med hjärt- och kärlsjukdomar. Främst hos äldre män som lider av nokturi.
Flera stora studier presenterar bevis som pekar på ett samband mellan erektil dysfunktion och LUTS. I en av de största populationsbaserade studierna som genomförts på äldre män, the Multinational Survey of the Aging Male (MSAM-7) såg man att svåra urinvägsproblem var av stor betydelse för att drabbas av sexuell dysfunktion. Att gå från medelsvåra till svåra urinvägsproblem visades ha en större inverkan på erektil dysfunktion än att åldras tio år. 

Sjukdomarna delar patologiska mekanismer   

Annons
Annons

Annan epidemiologisk data pekar på att många män som söker vård för antingen erektil dysfunktion eller urinvägsproblem vanligtvis är drabbad av båda tillstånden. Något som bottnar i att sjukdomarna delar flera patologiska mekanismer, däribland en ökad signalering av RhoA-Rho-kinaset, ROCK. Erektil dysfunktion och urinvägsproblem har även gemensamma riskfaktorer, exempelvis ålder, livsstil, depression och högt blodtryck.
En patient som söker vård för erektil dysfunktion eller urinvägssymtom bör därför screenas för båda sjukdomstillstånden. En tidig diagnos och behandling kan samtidigt minska risken att drabbas av allvarliga komplikationer som diabetes typ 2, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.

Brukar du som läkare utföra dubbla screeningar på patienter med erektil dysfunktion eller urinvägssymtom? Kommentera gärna under artikeln.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

  • Mats Halldin, legitimerad läkare
    Mats Halldin 2014-10-23 12:16 (7 år sen)

    Tack för ditt påpekande! Det finns förstås en mängd faktorer som kan ligga bakom impotensproblem. Denna artikel avsåg dock att belysa sambandet mellan erektil dysfunktion och LUTS, och hade inte ambitionen att ta upp övriga riskfaktorer till ED eller impotens. Tack för din referens!Bästa hälsningar,Mats Halldin, Netdoktor 

  • Avatar Tidigare användare 2014-10-21 14:22 (7 år sen)

    Det nämns ingenting om att impotens är en vanlig biverkan vid statinbehandling. I ett experiment av Solomon och medarbetare (Int J Clin Pract 2006;60:141-145) blev 20 % av 93 manliga patienter mer eller mindre impotenta efter ett halvt års behandling. 


Annons
Annons
Annons