Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Urologi

Erektil dysfunktion (ED) kan ge män sämre livskvalitet

Flera studier visar att livskvalitén sänks hos män som behandlats för prostatacancer, bland annat till följd av försämrad sexuell förmåga. ”Erektil dysfunktion (ED) är en vanlig biverkan hos män som genomgått kirurgi eller strålbehandling av prostatan”, säger överläkare Jan-Erik Damber.


Publicerad den: 2016-01-18

Annons

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män, och över 9 000 svenskar diagnostiseras årligen. De flesta cancerfall upptäcks när mannen är över 65 år. 

Impotens vanligaste bieffekten efter prostatacancer

Nyligen utfördes en nordisk studie som undersökte mäns upplevelser av prostatacancer. Totalt deltog nästan 7 000 nordiska män vilket gör studien till den största i sitt slag. Deras erfarenheter berörde diagnos, behandling, biverkningar och inverkan på livskvalitet. Resultatet visar att män upplever betydande biverkningar efter behandling mot prostatacancer, och erektil dysfunktion var den vanligaste bieffekten.

Uppemot 60 procent av dem som behandlas för cancer i prostatan drabbas av Överläkare Jan-Erik Damberimpotensproblem, påpekar Jan-Erik Damber som är överläkare i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Annons
Annons

– Många av de här patienterna sörjer sin sexualitet. Det kan också vara mentalt belastande att inte kunna få erektion fastän man inte är så sexuellt aktiv. Men jag möter även patienter som menar att biverkan i form av impotensproblem inte spelar någon större roll, säger han.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.