Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allergologi

Checklista: Att tänka på när du misstänker kronisk hosta

Hosta är en av de vanligaste besöksorsakerna i öppenvården, oftast i samband med förkylning. Men cirka en miljon av alla (icke-rökande) svenskar lider av kronisk hosta vilket kräver mer omfattande utredningar.  NetdoktorPro har satt ihop en checklista som du kan använda när du misstänker att hostan är kronisk.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-04-13

Annons
Hosta (länk till medicinsk översikt) kan grovt delas in i akut hosta, urakut hosta och kronisk hosta. Akut hosta varar upp till tre veckor och oftast ligger en infektionssjukdom bakom. Då räcker det ofta med anamnes och status. Urakut hosta beror oftast på främmande kropp medan kronisk hosta kan ha många olika orsaker:
 • Astma bronkiale
 • Behandling med ACE-hämmare
 • Gastroesofageal refluxsjukdom, GERD
 • Kronisk bronkit
 • Kronisk hjärtsvikt
 • kronisk epifaryngit
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL
 • Interstitiella lung- och parenkymförändringar
 • Maligna sjukdomar, till exempel lungcancer och lymfom
 • Näspolypos
 • Psykogen hosta, tics
 • Recurrenspåverkan
 • Riniter
 • Sensorisk hyperreaktivitet
 • Tuberkulos, TBC

I Sverige uppskattas omkring tio procent bland icke-rökare vara drabbade av kronisk hosta. Det vill säga hosta som varar längre än åtta veckor. Då bör du komplettera anamnesen med att fråga efter:

 • Allergi
 • Dysfagi
 • Exposition för kemiska ämnen
 • Hostans karaktär, till exempel rethosta eller slemhosta
 • Näsbesvär
 • Sura uppstötningar
 • Säsongsbetonat
 • Tid på dygnet
 • Tidigare sjukdomar (se listan över orsaker ovan)

Stäm även av med patienten hur hostan påverkar livskvalitén.

Tips till dig som möter en patient med hosta

Utredning av kronisk hosta

 • Laboratorieprover: SR, CRP, LPK, diff ( elfores, igG-subklassificering)
 • Spirometri-PEF-mätning med reversibilitetstest
 • Allergiscreening
 • Röntgen; lungor, sinus, hypofarynx-esofagus(hernia)
 • Prova astmamedicin alt protonpumpshämmare

Om ingen effekt remiss för ställningstagande till:

 • Esofago-gastroskopi
 • Metakolin-histamintest (capsacintest)
 • 24-timmars pH-mätning
 • Fiberbronkoskopi

Vilka patienter ska remitteras från primärvården?

 • Hemoptys – ÖNH/lungmedicin
 • Misstanke om lungemboli – akut medicin
 • Recidiverande allvarliga infektioner – lungmedicin
 • Kronisk hosta> 12 v med normal röntgen och spirometri – allergolog/lungmedicin

Vad ska remissen innehålla?

 • Hostduration
 • Typ av expektorat
 • Rökare eller inte
 • Vilka mediciner patienten tar 
 • Företagen utredning och behandling
 • Utlandsvistelse/invandrare
Annons
Annons
Annons
Annons

  Källor

 • Medicinsk översikt om hosta - https://www.netdoktorpro.se/oron-nasa-hals/medicinska-oversikter/hosta/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.