Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allergologi

Få astmapatienter använder sin inhalator korrekt

Majoriteten av astmatiker gör fel när de inhalerar sitt läkemedel vilket försämrar effekten av behandlingen. En bidragande orsak är att patienten aldrig instrueras i hur inhalatorn ska användas. ”Det är så man blir mörkrädd”, säger medicine doktor Ewa-Lena Johansson. 


Publicerad den: 2015-08-14

Annons

Att många astmatiker inte använder sin inhalator korrekt har uppmärksammats i flera studier. En av de större är en fransk observationsstudie som undersökte närmare 4 000 astmapatienter. Resultatet visade att 76 procent av deltagarna gjorde minst ett tekniskt fel när de använde sin dosinhalator.

Liknande resultat påvisades 

i en annan studie som utfördes av europeiska ADMIT (Aerosol Drug Management Improvement Team). Forskarna kunde visa att mellan 40 till 90 procent av astmatikerna i undersökningen inte hanterade sin inhalator rätt. 

Siffrorna förvånar inte Ewa-Lena Johansson som är medicine doktor och specialiserad sjukgymnast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon arbetar kliniskt och undervisar bland annat om sjukgymnastik vid astma och KOL, vilket inkluderar inhalationstekniker. Flera gånger i veckan möter hon astmapatienter som inte gör rätt när de inhalerar sitt läkemedel.

– Det här är ett stort problem. En majoritet av våra astmatiker riskerar att få en otillräcklig effekt av sina mediciner eftersom de använder inhalatorn fel – vilket de inte ens är medvetna om. När jag undersökte hur 200 svenska astmatiker i medelåldern hanterade sin inhalator var det endast 25 procent som gjorde det tillräckligt bra.

För dålig kraft i inandningen

I början av året fanns cirka 14 olika inhalatormodeller på marknaden. De delas främst in som inhalationssprayer (dosaerosol) och pulverinhalatorer.
Dosaerosoler verkar via en drivgas som sprutar in läkemedlet i munnen. Inhalatortypen kräver dock koordinering mellan inandning och framdrivandet av läkemedlet, påpekar Ewa-Lena Johansson.

– Det vanligaste felet som patienten gör är att sprayen avfyras före inandning. Då hamnar hela läkemedelsdosen i munnen eller svalget vilket kan ge ökad risk för svampinfektioner och heshet. Samtidigt får inte patienten god effekt av medicineringen. Det går dock att koppla en inhalationsbehållare till sprayen, vilket kallas för spacer, som minskar risken för munhåledeponering.

Här kan du som läkare ta del av en lathund om inhalationsteknik, vilken är faktagranskad och godkänd av Ewa-Lena Johansson.

Under 1980-talet introducerades allt fler pulverinhalatorer på marknaden. Modellen aktiveras vid inandning och därmed ska patienten slippa att koordinera inhalering och avfyrandet av läkemedlet. Men ändå sker flera tekniska fel vid användandet, påpekar Ewa-Lena Johansson.

– Ofta gör inte patienten en tillräcklig utandning innan inhalering. Då blir det dålig kraft i inandningsflödet och medicinen når inte ner till bronkträdet. Många missar även att pulverinhalatorn ska hållas horisontellt vid inhalering.

Saknas tydliga instruktioner

En central del av problemet är att sjukvården inte instruerar astmapatienter i hur inhalatorn ska användas.

– I allra bästa fall visar en astma/KOL-sjuksköterska hur patienten ska använda inhalatorn. Näst bäst är att apoteket instruerar. Men det händer att patienten skickas hem utan att ha fått handledning överhuvudtaget.
Ewa-Lena Johansson nämner att hennes egen mamma fick hämta ut dosaerosol på apoteket utan att någon försäkrat sig om att modern visste hur läkemedlet skulle tas.  

– Det är så man blir mörkrädd. Om en astmapatient inte får i sig medicinen i ett kritiskt läge kan situationen bli livshotande, säger Ewa-Lena Johansson.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Hon menar att det krävs tydliga instruktioner och regelbunden uppföljning där patienten visar att han eller hon kan hantera sin astmamedicin. Dessutom ska effekten av all inhalationsbehandling dokumenteras. Det är tre viktiga pusselbitar som ofta saknas inom sjukvården i dag. 

Annons
Annons
– Efter instruktion och träning klarar de flesta patienter att producera det inspiratoriska flödet som krävs för att klara av dagens inhalatorer.

Hon berättar att ingen patient lämnar hennes mottagning utan att ha demonstrerat hur de använder sin inhalator. Patienterna får också berätta varför de tar sitt läkemedel, hur medicinen verkar och vilka biverkningarna är.
Ewa-Lena Johansson framhåller även att läkare ska ta hänsyn till patientens livsstil och intressen vid val av inhalatormodell.

– Gillar exempelvis patienten att simma måste inhalatorn tåla fukt. Om en fuktkänslig astmamedicin tas med till badhuset kan läkemedlet förlora sin effekt. Dessutom ska patienten trivas med sin inhalatormodell - den är just den inhalatorn som blir använd.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.