Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Allmänmedicin

Sällsynta hälsotillstånd i fokus i ny upplysningskampanj

Omkring 3-5 procent av Sveriges befolkning lever med ett sällsynt hälsotillstånd. Men personer med sällsynta hälsotillstånd möts ofta av en kantig vårdkedja, bristande kunskaper och en hälso- och sjukvård som inte alltid förmår att ställa rätt diagnos i tid. Därför lanserar Netdoktor upplysningskampanjen “Sällsynta-kollen”, vars syfte är att öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2021-04-14
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Det finns omkring 7000 olika sällsynta hälsotillstånd och ungefär en halv miljon av Sveriges befolkning beräknas leva med ett sällsynt hälsotillstånd.

– Ett sällsynt hälsotillstånd kan innebära komplexa vårdbehov som kräver specialistkunskaper inom många skilda områden samt samverkan och samordning av vården. Det innebär att vårdresan för en patient kan vara lång och kantig vilket ställer höga krav på varje enskild individ och närstående. Vi hoppas därför att upplysningskampanjen ska bidra till en mer jämlik vård genom ökad medvetenhet och delaktighet, säger Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor.

Har man ett sällsynt hälsotillstånd lever man ofta i ovisshet. Många har ännu inte fått någon diagnos, andra har ingen diagnosspecifik behandling och på många håll i landet är det svårt att hitta specialisthjälp inom vården.

Annons
Annons

– Insatser som Sällsynta-kollen är viktiga då det finns ett stort informationsbehov att fylla. Utvecklingen går framåt, inte minst på grund av att genteknologi förbättras och införs, såväl avseende direkt behandling som att utveckla nya behandlingsprinciper. Det ställer högre krav på sjukvårdens struktur men också på varje enskild patient. Kunskap är makt, att lära sig mer om sitt hälsotillstånd samt vilka rättigheter man som patient har bidrar till framgång på alla sätt, säger professor Erik Berntorp, Klinisk koagulationsmedicin vid Lunds universitet och kampanjens faktagranskade expert.

Om Sällsynta-kollen

Upplysningskampanjen består av två delar, en utbildning och en enkätundersökning. I enkäten får personer med sällsynta diagnoser samt deras närstående berätta om sina erfarenheter av hälso- och sjukvården samt livet med ett sällsynt hälsotillstånd.

Utbildningen består av fem avsnitt med tillhörande kunskapstest och omfattas av följande delar:

Annons
Annons
  • Definition och förekomst
  • Vikten av tidig diagnos
  • Livskvalitet
  • Personcentrerad vård
  • Patienträttigheter

Den andra delen av upplysningskampanjen består av enkätundersökning där personer som lever med ett sällsynt hälsotillstånd eller deras närstående får svara på frågor rörande deras upplevelser av hälso- och sjukvården samt hur det är att leva med ett sällsynt hälsotillstånd. Enkätundersökningen syftar till att öka kunskapen om hur livet med ett sällsynt hälsotillstånd är och även belysa vilka förbättringspunkter som finns för hälso- och sjukvården.

Sällsynta-kollen.se är en upplysningskampanj från Netdoktor med ekonomiskt stöd av Takeda Pharma AB.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade professor Erik Berntorp, Klinisk koagulationsmedicin vid Lunds universitet. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2021


Annons
Annons
Annons

Annons