Nyhet | Diabetes

Oupptäckt diabetes kopplas till hjärtinfarkt och tandlossning

Människor som har en oupptäckt glukosstörning, det vill säga nedsatt förmåga att omsätta socker, har en ökad risk för både hjärtinfarkt och tandlossning, enligt en studie från Karolinska Institutet, KI. Enligt forskarna finns det därför ett behov av ökat samarbete mellan tand- och sjukvården.


Publicerad den: 2019-06-17
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Diabetes
Annons

Sedan tidigare är det känt att svår tandlossning är kopplat till ökad risk för hjärtinfarkt, och att nedsatt glukostolerans och diabetes är vanligare hos personer som fått hjärtinfarkt. Nu har forskare tittat på om oupptäckt glukosstörning, det vill säga diabetes och prediabetes, är kopplat till både hjärtinfarkt och tandlossning.

Glukosstörning en viktig riskfaktor

Resultaten visade att tidigare oupptäckta glukosstörningar var kopplat till hjärtinfarkt. Jämfört med friska kontroller var det ungefär dubbelt så vanligt att hjärtinfarktpatienter hade oupptäckta glukosstörningar. Detta överensstämmer med forskargruppens tidigare fynd.

Kopplas till tandlossning

Oupptäckt diabetes visade sig också kopplat till svår tandlossning. När hjärtinfarktpatienter och kontroller analyserades separat kvarstod denna koppling tydligast hos patienterna medan sambandet var mindre tydligt hos kontrollerna. Det senare kan möjligen förklaras av att många kontroller var mycket friska och få hade svår tandlossning och okänd diabetes.

– Våra fynd talar för att glukosstörning är en viktig riskfaktor för såväl svår tandlossning som hjärtinfarkt och för att kombinationen av svår tandlossning och okänd diabetes ytterligare ökar risken för att få en hjärtinfarkt, säger studiens försteförfattare Anna Norhammar, kardiolog och docent vid institutionen för medicin från Karolinska Institutet, i ett uttalande. 

Resultaten stärker tidigare kända samband mellan tandlossning och diabetes och visar dessutom att ett sådant samband även finns vid tidigare okänd diabetes.

Läs även: Geografiskt avstånd största orsaken till att patienter inte deltar i hjärtrehabilitering

Annons
Annons

Forskare: “Mer samarbete”

Forskarna anser att fynden bör leda till ett utökat samarbete mellan sjuk- och tandvård.

– Studien visar att okända glukosstörningar är vanlig förekommande vid två stora folksjukdomar; hjärtinfarkt och tandlossning. Många människor går regelbundet till tandvården och kanske bör man överväga att där rutinmässigt testa blodsockret hos patienter med svåra tandlossningsproblem för att fånga upp de här patienterna, säger Anna Norhammar.

Studien var ett samarbete mellan hjärtläkare och tandläkare vid KI, bygger på uppgifter från en tidigare studie kallad PAROKRANK. En begränsning i studien var enligt forskarna att antalet patienter och kontroller med svår tandlossning och upptäckts diabetes var låg. Resultaten publicerades i tidskriften Diabetes Care.

Läs även: Gunilla med diabetes: “Jag visste inte att synen kunde försämras”

Annons
Annons

    Källor

  • Karolinska Institutet - https://nyheter.ki.se/oupptackt-diabetes-kopplas-till-hjartinfarkt-och-tandlossning

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons