Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Diabetes

Så ska Stockholm förbättra vården för diabetiker

Trots att diabetes är en av vår tids största folksjukdomar är diabetesvården extremt ojämlik. Något som är extra tydligt i Stockholm, visar statistik från Nationella diabetesregistret för 2017. Nu svarar Stockholmspolitikerna på hur de ser på diabetesvården idag och vad de vill göra för att förbättra den.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-05-28

Annons

Över 100 000 stockholmare lever med en diabetesdiagnos som ofta kräver daglig behandling och regelbundna vårdkontakter. Det stora ansvaret faller på primärvården där patientutbildningen och sjukvården vid typ 2-diabetes numera ska ske. Bristen på primärvårdsläkare och knappt med tid för fortbildning torde vara bidragande till de rådande ojämlikheterna i länet.

Data från Nationella diabetesregistret visar att Stockholm ligger långt under flera av Socialstyrelsens målnivåer för diabetesvården. Detta bekräftar även svaren från Netdoktors patientundersökning och upplysningskampanj Diabetes-kollen.se – Tipsa gärna dina patienter om att uppdatera sin kunskap och dela med sig av sina erfarenheter om sjukdomen.

Här behöver diabetesvården i Stockholm blir bättre

På följande punkter ligger Stockholm långt under Socialstyrelsens målnivåer för diabetesvården, enligt statistik från Nationella diabetesregistret för 2017.

 • I Stockholm är det alltför få som klarar målnivån blodtryck under 140/85.
 • Andel diabetiker som behandlas med blodtryckssänkande medicin är färre än i de flesta andra landsting.
 • Blodsocker, HbA1c, ska enligt målnivån ligga under 70 mmol/ml för 80 respektive 90 procent hos patienter med diabetes. Förra året klarade inte Stockholm dessa mål.
 • Årlig fotundersökning ska i princip erbjudas alla med diabetes. Här ligger Stockholm sämre till än i de flesta andra landsting. Dessutom är trenden nedåtgående under perioden 2013-2016.
 • Andelen rökare med typ 2-diabetes är högst i landet, cirka 15 procent (målnivån är högst 5 procent).

Källa: Nationella diabetesregistret

Annons
Annons

I en hälso- och sjukvårdsdebatt, som anordnas av Stockholms diabetesförening (ssdf), presenterar landstingspolitikerna sina ambitioner om framtidens diabetesvård. Representerade under debatten, som hålls i ABF-huset i centrala Stockholm, är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Några förslag till en bättre diabetesvård

Anna Starbrink (F):

 • Utflyttning från akutsjukhusen går framåt men primärvården som är nyckeln behöver förstärkas med fler primärvårdsläkare och mer fortbildning.
 • Satsa på att patienter med diabetes har en långsiktig relation med vården genom fast läkarkontakt.

Dag Larsson (S):

 • Hela vårdkedjan måste hänga ihop för att kunna ge patienten bästa möjliga vård.
 • Ta hänsyn till de socioekonomiska skillnaderna, vilket kräver kvalitetsuppföljningar och att granska diabetesvården.

Ulla-Britt Öhman (C):

Annons
Annons
 • Satsa på den förebyggande vården är den viktigaste lösningen.
 • Hålla system som "Kloka listan" bättre uppdaterad så att patienter med typ 2-diabetes får den senaste behandlingen.

Ella Bohlin (KD):

 • Diabetescentrum, som främst är till för patienter med typ 1-diabetes, ska också fungera som stöd för primärvårdsläkare.
 • Riktade insatser mot de vårdcentraler där diabetesvården inte fungerar.

Sandra Ivanovic (MP):

 • Det ska finnas diabetesspecialister även i primärvården.
 • Tydliga preventiva åtgärder och mer samordnat stöd.

Marie Ljungberg Schött (M):

 • Fokusera på patientens valfrihet, till exempel lätt kunna byta vårdcentral om de inte är nöjda.
 • Bli bättre på att använda digitala kanaler i vårdsyfte.

Vårdens "TripAdvisor"

I syfte att höja vårdkvalitén och ge patienten ett bra beslutsstöd efterlyser Diabetesföreningen vårdens "TripAdvisor". Det vill säga en digital tjänst där patienter kan betygsätta och dela sina omdömen efter att ha besökt en vårdgivare.

Vad tycker du behöver göras för att förbättra diabetesvården? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.