Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Diabetes

Kombinationsbehandling med SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister vid behandling av typ 2-diabetes

Diabetes är en predisponerande faktor för mikro- och makrovaskulära komplikationer som ökar risken för kardiovaskulära händelser två till tre gånger hos personer med diabetes jämfört med de utan diabetes (1). Under de senaste åren har det visats att SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister minskar risken för kardiovaskulär och totaldöd samt njursvikt (2-4). Dessa effekter verkar vara oberoende av effekten på blodsockret, eftersom liknande utfall har setts även hos patienter utan diabetes.


Publicerad den: 2024-05-14

Annons

Syftet med en aktuell systematisk översikt och metaanalys publicerad i Cardiovascular Diabetology (5) var att undersöka säkerheten och effekten av kombinationsbehandling med SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister hos patienter med typ 2-diabetes - med särskilt fokus på den kardioprotektiva effekten.

Tretton originalartiklar ingick i analysen. Resultaten visade att kombinationen SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister var associerad med signifikant lägre dödlighet av alla orsaker jämfört med monoterapier (oddskvot 0,49; 0,41-0,60). Andra samtidiga effekter var signifikanta minskningar av BMI, systoliskt blodtryck, HbA1c och fasteblodsocker. Förändringar i totalkolesterolnivåer var inte signifikanta.

Författarna drar slutsatsen att denna systematiska översikt och metaanalys baserad på verkliga data tyder på att kombinationen av SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister är associerad med lägre total dödlighet och ger gynnsamma förbättringar av kardiovaskulära, renala och glykemiska mått. Författarna anser att läkare bör överväga att införa denna kombination tidigt och samtidigt i behandlingen av patienter med typ 2-diabetes för att uppnå potentiella kardiovaskulära fördelar och njurskydd.

Det ovanstående text är en översättning av en norsk artikeln från NHI, skriven av professor Terje Johannessen, från den 22 april 2024: 

  1. Ma CX, Ma XN, Guan CH, Li YD, Mauricio D, Fu SB. Cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: progress toward personalized management. Cardiovasc Diabetol. 2022;21(1):74.

  2. Palmer SC, Tendal B, Mustafa RA, et al. Sodium-glucose cotransporter protein-2 (SGLT-2) inhibitors and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists for type 2 diabetes: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2021;372:m4573. Erratum in BMJ. 2022;376:o109.

  3. Marilly E, Cottin J, Cabrera N, et al. SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials balancing their risks and benefits. Diabetologia. 2022;65(12):2000-2010.

  4. Sattar N, Lee MMY, Kristensen SL, et al. Cardiovascular, mortality, and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(10):653-662.

  5. Ahmad A, Sabbour H. Effectiveness and safety of the combination of sodium-glucose transport protein 2 inhibitors and glucagon-like peptide-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Cardiovasc Diabetol. 2024;23(1):99.

 


 

Annons
Annons

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.