Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Diabetes

Remission av typ 2-diabetes och långsiktiga hälsoresultat

Remission av typ 2-diabetes är möjlig genom livsstilsintervention och viktminskning som ett resultat av bariatrisk kirurgi eller användning av GLP-1-receptoragonister. Hur påverkar detta de långsiktiga utsikterna?


Publicerad den: 2024-05-14

Annons

Remission (tillbakagång) av typ 2-diabetes definieras som ett tillstånd utan tecken och symtom på tidigare diagnostiserad typ 2-diabetes, med en HbA1c-nivå <48 mmol/mol (6,5 procent) utan behandling med glukossänkande mediciner i minst tre månader. 

Remission av typ 2-diabetes är ett uppnåeligt mål för många patienter med potentiella vinster i form av minskad sjuklighet och ökad livskvalitet samt minskad risk för fortskridande svikt av betacellerna i pankreas (1, 2). Fram till nyligen uppnåddes remission främst genom bariatrisk kirurgi, men livsstilsinterventioner och, inte minst, användningen av GLP-1-receptoragonister med påtaglig viktnedgång kan också leda till remission.

Look AHEAD-studien (3) är en stor klinisk studie som jämförde intensiv livsstilsbehandling med standardbehandling hos överviktiga med typ 2-diabetes, ursprungligen med fokus på kardiovaskulära utfall. Jämförelsen var icke-signifikant för den totala populationen men signifikant för de som gick ner mer än tio kilo i vikt (post hoc-analys).

Annons
Annons

I Look AHEAD-studien uppnådde tolv procent av alla studiedeltagare, och 21 procent av dem med mindre än två års diabetes, remission under det första året, medan tio procent uppnådde remission efter två år (3). Förekomsten av diabetesremission minskade dock för varje år av uppföljning, så att endast sju procent var kvar i remission det fjärde året. 

Nyligen har en brittisk studie (DiRECT) med ett intensivt viktnedgångsprogram, visat på remission hos 46 och 36 procent efter ett respektive två år (4, 5). Studien, publicerad i Diabetologia (6), undersökte om diabetesremission genom livsstilsintervention resulterade i en minskning av diabetesrelaterad kronisk njursjukdom (CKD) eller kardiovaskulär sjukdom (CVD).

Författarna genomförde en post hoc-analys av Look AHEAD-studien, en randomiserad kontrollerad multicenterstudie som jämförde effekterna av en 12-årig intensiv livsstilsintervention med diabetesstöd och utbildning om kroniska komplikationer. Bland dem som uppnådde remission av sin diabetes sågs en 33 procent lägre frekvens av CKD (HR 0,67) och en 40 procent lägre frekvens av CVD (HR 0,60). Omfattningen av riskminskningen var högst hos deltagare med tecken på långvarig remission.

Remission

Hazard ratio CKD

Hazard ratio CVD

Ingen remission

1,00

1,00

Remission vid en årlig kontroll

0,76

0,66

Remission ved två till tre årlig kontroller

0,73

0,59

Remission vid över tre årlige kontroller

0,45

0,51

Denna studie är bland de första som visar en robust hälsovinst vid remission av diabetes (7). 

Sammanfattningsvis skriver författarna att deltagare med typ 2-diabetes med tecken på remission hade en signifikant lägre incidens av CKD respektive CVD jämfört med deltagare som inte uppnådde remission. Detta samband kan vara ett resultat av post-baseline förbättringar i vikt, fysisk aktivitet, HbA1c och LDL-kolesterol.

 

Det ovanstående text är en översättning av en norsk artikeln från NHI, skriven av professor Terje Johannessen, från den 2 april 2024.

  1. Riddle MC, Cefalu WT, Evans PH, et al. Consensus report: definition and interpretation of remission in type 2 diabetes. Diabetologia. 2021;64(11):2359-2366.

  2. Taylor R, Al-Mrabeh A, Sattar N. Understanding the mechanisms of reversal of type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(9):726-736.

  3. Gregg EW, Chen H, Wagenknecht LE, et al. Association of an intensive lifestyle intervention with remission of type 2 diabetes. JAMA. 2012;308(23):2489-2496.

  4. Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(5):344-355.

  5. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018;391(10120):541-551.

  6. Gregg EW, Chen H, Bancks MP, et al. Impact of remission from type 2 diabetes on long-term health outcomes: findings from the Look AHEAD study. Diabetologia. 2024;67(3):459-469.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.