Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Gastroenterologi

ECCO 2024: ”Intressant att se hur vårdprogrammet och vårdförloppet efterlevs”

ECCO-konferensen 2024 hölls i Stockholm och på plats var Karl Gustavsson, som är ordförande för Mag- och tarmförbundet. Han var där för att representera patientperspektivet och deltog under en paneldiskussion med läkare och sjuksköterskor från Sverige och Storbritannien. Här berättar han om sina tankar inför samtalet och listar några viktiga punkter från ett patientperspektiv. 


Publicerad den: 2024-03-06

Annons

Annons
Annons

Under ECCO 2024 var Karl Gustavsson, ordförande för Mag- och tarmförbundet, på plats i Stockholm. Som representant för svenska patienter med IBD, deltog han i en paneldiskussion med läkare och sjuksköterskor från Sverige och Storbritannien.

Under panelsamtalet lyfte Karl Gustavsson vad patienter och Mag- och tarmförbundet tycker är viktigt inom vården för inflammatoriska tarmsjukdomar, som exempelvis vikten av omvårdnad och kommunikation mellan vårdpersonal och patienter. Han pratade även om det nya vårdprogrammet och vårdförloppet för IBD som har tagits fram i samarbete mellan Mag- och tarmförbundet, professionen och lagstiftare. 

 

 

Svenska vården mer öppna för att inkludera patienterna

Ett ämne som diskuterades under panelsamtalet var tillgänglighet inom vården och maktbalansen mellan sjukvård och patient. Karl Gustavsson upplevde att paneldeltagarna från Sverige var mer öppna för att ta in patienten i vårdbesluten än de brittiska paneldeltagarna. 

– De var inte på något sätt emot det, men det skiljer sig en del kring hur man arbetar i olika länder. Det gör det även mellan vårdenheter i Sverige, men här är det mer förberett för att patienten ska ta lite mer plats inom det svenska systemet, säger Karl Gustavsson.  

Annons
Annons

Historiskt sett har vården och läkemedelsindustrin inte varit särskilt bra på att involvera patienterna eller patientförbunden i utformningen av vården och behandlingsstrategierna, anser Karl Gustavsson. Men med det nya vårdprogrammet och vårdförloppet för IBD har Mag- och tarmförbundet fått ta mer plats och vara involverade i utformandet av riktlinjerna – något han tycker är väldigt positivt.  

– Det blir intressant att se hur vårdprogrammet och vårdförloppet efterlevs. Det är ofta svårt att komma in på mottagningarna och på enhetsnivå på sjukhusen för att föra dialog, säger Karl Gustavsson. 

Visat intresse för vårdprogrammet och vårdförloppet för IBD

När Karl Gustavsson presenterade upplägget för det nya vårdprogrammet och vårdförloppet under panelsamtalet på ECCO var det flera personer, både i panelen och publiken, som visade intresse och tyckte att det var positivt att involvera patienterna tidigt. 

Det uppkom även en del nyfikna frågor från internationella besökare i publiken om hur samarbetet mellan de olika parterna i utformningen av vårdprogrammet har gått till. 

Omvårdnadsperspektivet viktigt för patientförbundet

På ECCO-konferensen fanns flera punkter som var intressanta att lyfta för Mag- och tarmförbundet, särskilt inom N-ECCO (Nurses of ECCO) eftersom sjuksköterskorna har en stor och avgörande roll i omvårdnadsperspektivet för patienten i mötet med vården. Det var också en plattform för att diskutera andra aspekter av patientvården, där fokus inte ligger på läkemedelsbehandling utan också på patientens övergripande behandling och bemötande. 

– Jag vill gärna se att det i framtiden finns en större diskussion om sjukvårdens uppbyggnad och en internationell “best practice” för hur man vårdar och behandlar IBD-patienter. Det finns nog många bra sådana i världen som man kan dra nytta av, dels inom sjukvården och dels mellan patientorganisationerna, säger Karl Gustavsson. 

Mer från ECCO 2024

Ta också del av överläkaren Pontus Karlings rapport från ECCO-kongressen, där han presenterar och sammanfattar ett urval av nyheterna från mötet. Klicka här för att ta del av Pontus Karlings text. 

Här skriver Katarina Pihl Lesnovska, specialistsjuksköterska vid magtarmmedicinska kliniken i Linköping, också en sammanfattning från N-ECCO (Nurses of ECCO) och D-ECCO (Dietitians of ECCO). Klicka här för att ta del av Katarina Pihl Lesnovskas text.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.