Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Geriatrik

Kongressrapport från ”Senior i Centrum” 29 maj - 1 juni, 2013 i Malmö


Mikael Tiger pressbild3
Publicerad den: 2013-06-04

Annons

Den 29 maj invigdes Nordens största äldrekongress i Malmö med temat ”Det goda åldrandet”. Under tre dagar samlades ca 1500 personer med såväl allmänt som specifikt vetenskapligt intresse.

Mest fokus den första dagen fick nog socialminister Göran Hägglund, som gav en jordnära beskrivning av ett lyckat ”åldrandeprojekt” i Trelleborg, där man med hjälp av Minneskliniken i Malmö och professor Lennart Minthon upprättat ett bedömningsinstrument för beteendemässiga- och psykiska symtom. Med icke-farmakologiska metoder, så enkla som att erbjuda frukost på sängen, massage och stimulans med musikaliska stunder för demensdrabbade, lyckades projektet minska såväl ångest som sömnstörning hos demensdrabbade.

Göran Hägglund var mycket positiv i sin syn på hur viktigt det är att låta individen ta plats på sin ”sjukdomsresa”, men poängterade även honnörsord som hälsa, öppenhet och mångfald i äldrevården. Även vikten av god arbetsmiljö och glädje i arbetet med äldre betonades. 

Annons
Annons

Hägglund avslöjade en framtida möjlighet; nämligen att individen själv ska kunna ha koll på livsstilsfaktorer, blodtryck, och motion, med hjälp av ett ”hälsokonto”. Den åldrande människan ska även delvis kunna ha tillgång till sin journal, i syfte att föra information vidare till sina anhöriga – allt med målet en bättre hälsa.

Därefter gav professor Elmståhl och regionöverläkare Björgell en levande introduktion till ”Senior i Centrum” med hjälp av konferencier Adde Malmberg. Båda betonade vikten av att ha roligt – och optimismen flödade.

Avslutningsvis måste dock dr Elisabet Londos och Minthons vetenskapliga framställning påtalas. Med stort engagemang och med hjälp av en synnerligen väl utarbetad pedagogik, tog de ett fullsatt auditorium med på en resa från ”hjärta till hjärna”. Med allegorier och enkla visuella liknelser förde de åhörarna framåt i en historisk och visionär resa från normalt åldrande till svåra demenstillstånd. Ofrånkomligen fick man uppleva hur svårt såväl den drabbade som anhöriga lider av demenssjukdomen under sjukdomsprocessen. Man kan bara hoppas att denna förevisning i sig reser vidare genom Sverige, i syfte att uppmärksamma en av våra största folksjukdomar.

Den andra och sista dagen av ”Senior i Centrum” var välbesökt, inte minst det vetenskapliga programmet, vilket visade vilken kraft den åldrande populationen har. Till Minnesklinikens ”Testa ditt minne” ringlade köerna av intresserade ”yngre äldre” (65+) och ”äldre äldre” (85+). Här fick mässdeltagarna möjlighet träffa alla personalkategorier, till och med ”en livs levande doktor” (nämligen undertecknad)…  Dessa möten var häftiga och verkligen ”real life” – intresset för åldrandet och minnessjukdomar var enormt!

Annons
Annons

Det vetenskapliga programmet lyfte fram Åldrande, Miljö samt Framtiden. På förmiddagen berättade professor Susanne Ivarsson om en deskriptiv longitudinell studie som tog upp betydelsen av boendemiljö och den åldrade individen. Bland annat har man tittat på länder som Sverige, Tyskland, Lettland och Ungern för att bedöma miljöns betydelse för självständighet, självbestämmande samt livskvalitet.

Vidare talade professor Dahlin-Ivanoff, arbetsterapeut, om de åtgärder som finns för att stötta sköra äldre hemmaboende personer. Här presenterades aktuella forskningsresultat, där betydelsen för tidig upptäckt med hjälp av ett proaktivt förhållningssätt var av stor vikt för interventioner.

En randomiserad studie har genomförts i Göteborg, där 450 personer över 80 år utan hemhjälp delades in i tre grupper: (1) en med stöd i form av förebyggande hembesök, (2) en som deltog i så kallade ”seniormöten” av gruppkaraktär och (3) en grupp utan någon intervention. Resultatet visade, att förebyggande möten bidrog till att de äldre behöll sina dagliga funktioner längre och uppfattade sin hälsa som bättre än de som inte hade dessa möten. Seniormötena, där man bland annat introducerade en ”livslots” – ett enkelt medel för att förklara hur man ska behålla sin rörlighet och fysiska förmåga när man blir gammal – visade sig var ett mycket värdefullt instrument.

Dagen avslutades med ett föredrag av Barn- och ungdomsminister Maria Larsson. Hon menade, att Sverige är det bästa landet att åldras i (följt Finland och Nederländerna). Sverige har 1,3 anställda per 1000 åttioåringar, jämfört med Norges 0,85 och Danmarks 0,60. Sverige bidrar därmed med mest andel av BNP till äldre. För femtio år sedan, fick fyra procent av sjuttioåringarna hjälp, idag 17 procent. Däremot flaggade ministern för att län som Dalarna, Norrbotten och Gotland kommer att ha störst brist vad gäller äldreomsorg år 2030.

Som helhet ligger Sverige emellertid mycket bra till, fortsatte hon. Vi har låg barndödlighet, det föds 1,94 barn per kvinna i vårt land – och allt fler lever ett längre liv. Det står möjligen i viss kontrast till vad de äldre själva önskar, vilket kanske inte just är ett långt liv, utan ett liv med god hälsa?

För att attityderna ska ändras, avslutade Maria Larsson, bör vi vända blickarna mot Asien. Det kinesiska tecknet för ”gammal” står för ”klok, vis, erfaren och vördnadsvärd” – medan ”gammal” i Nationalencyklopedin bland annat förklaras med orden ”gammal och mossig”…

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Referenser:

Ivarsson

Dahlin-Ivanoff

Livslots


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.