Nyhet | Geriatrik

Trögt införande av planer för sjuka äldre

Det handlar om en så kallad samordnad individuell plan när en person har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Något som Landsting och kommuner gemensamt ska ta fram. Men införandet går inte enligt planen – i alla fall inte för sjuka äldre.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-01-29
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

 

Sju år har gått sedan reglerna om samordnad individuell plan (SIP) började gälla men enligt en ny rapport från socialutskottet finns det problem med införandet. Något som är problematiskt då SIP är ett viktigt verktyg för både brukaren och de anhöriga.

Annons
Annons
En förklaring till trögheten är att kunskapen kring vissa grupper av befolkningen är låg. En av grupperna som drabbats hårt är äldre som har stora och komplicerade behov. Här lyfts hinder som brist på både kunskap och tid samt att inte alla viktiga aktörer deltar i vårdplaneringen.

Andra förklaringar som lyfts i rapporten är de många olika typer av planer inom och mellan verksamheterna, vilket gör att reglerna blir svåröverskådliga och kan skapa förvirring både hos personalen patienten och anhöriga.

Annons
Annons

Satsa på gemensam utbildning

För att öka kunskapen om samordnade individuella planer lyfter rapporten vikten av gemensam utbildning för de inblandade aktörerna.

Ytterligare något som kan underlätta arbetet är att ta hjälp av koordinatorer och samordnare som sköter kontakterna med olika aktörer och kan vara ett stöd vid SIP-möten.

Läs hela rapporten här.

    Källor

  • Riksdagen - http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/jan/24/brister-i-samarbetet-kring-individuella-planer/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons