Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Äldre blir ofta avvisade vid nokturi

En störd nattsömn som följd av nokturi är besvärligt oavsett ålder och leder ofta till somatiska besvär. Emellertid tenderar yngre att tas på större allvar av vården. Men åldrande innebär inte att behöva leva med nokturi, menar Johan Lökk, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet. 


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-04-25

Annons

Nokturi är enligt International Continence Society (ICS) när en individ vaknar en eller flera gånger på natten för att tömma blåsan. Det finns många orsaker till nokturi men nattlig polyuri är huvudskälet. Även obehandlad diabetes, hjärtinkompensation, sömnapné och psykiska besvär kan ge upphov till besvären. Sjukdomen drabbar män liksom kvinnor i alla åldersgrupper men förvärras inte sällan med stigande ålder. Tre av fyra i åldersgruppen 70 till 80 år har nokturi.

– Trots att det är så vanligt är kompetensen hos läkare en blandad kompott. Det är en intressefråga, speciellt för husläkare som ska ha koll på många områden. Men generellt är nokturi underdiagnostiserat och underbehandlat, säger Johan Lökk, och fortsätter:

– En störd nattsömn leder till trötthet på dagen och sämre prestation på jobbet. Det är ett skäl till att få
hjälp, resonerar många läkare. Pensionärer tas däremot inte på samma allvar trots att de drabbas lika hårt.

Annons
Annons

Vikten av den nattliga sömnen

Vid nokturi avtar inte produktionen av urin under natten, som det normalt sett ska göra. Detta är ett resultat av minskade halter av hormonet arginin vasopressin (AVP), också kallat antidiuretiskt hormon (ADH). Det är inte ovanligt att den drabbade måste gå på toaletten två till tre gånger per natt. Kisseriet, nattlig polyuri, i sig är inte skadligt, utan de somatiska problem som efterföljer. Till exempel visar studier på att livskvaliteten halveras hos nokturipatienter.

– Kroppen ska ha sex till åtta timmars sammanhängande sömnrehabilitering nattetid. Även om man kan är det inte så enkelt att ta igen sömnen dagtid.

Professor Johan Lökk menar att det inte är ovanligt att den första blåstömningen infaller redan under den inledande och viktiga djupsömnen, vilken är viktig för blodsockerbalansen och immunförsvaret. För äldre ökar också risken för fysiska skador så som fallolyckor.

Läkarens ansvar vid nokturi

Då nokturirelaterade besvär hör åldrandet till blir äldre patienter ofta tillsagda att lära sig leva med besvären. Men faktum är att det är långt ifrån sant och i synnerhet behöver de någon som lyssnar, förklarar och föreslår, menar Johan Lökk. 

Annons
Annons

– Ta dig tid till att lyssna på patienten, gör en utredning där miktionslista ingår och uteslut andra sjukdomar. Många tycker det är skämmigt så det är läkarens ansvar att informera patienten och anhöriga samt erbjuda såväl icke-farmakologisk som farmakologisk hjälp. Åldrande ska inte behöva innebära att tvingas leva med nokturi.

Här kan du ladda ner en miktionslista.

Tips! Vill du uppdatera dina medicinska kunskaper om nokturi? Genomför vår webbaserade läkarutbildning om nokturi här.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.