Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Varför görs inte mer för dem med nokturi?

Många av dagens patienter med nokturi söker aldrig vård för att de skäms för sin sjukdom. Samtidigt misslyckas många läkare med att ställa rätt diagnos. I dag är nokturi en underdiagnostiserad sjukdom som orsakar betydande samhällskostnader.


Publicerad den: 2015-04-10

Annons

Bara hälften av dem som lider av nattkissning, nokturi, uppsöker sjukvård. Det innebär att varannan patient lever med en sjukdom som obehandlad kan orsaka både sänkt livskvalitet, trötthet och nedstämdhet. Siffran är långt ifrån acceptabel. Men frågan är varför situationen ser ut som den gör.

Varför avstår varannan nokturipatient från att uppsöka vård?

Sanningen är att vi läkare faktiskt bär en del av ansvaret. Många av patienterna jag möter berättar att det känns skamfullt att be om hjälp för sin nokturi. Andra vet inte att det finns effektiv behandling. Kunskapen som läkarna besitter når helt enkelt inte fram till patienterna.

Samtidigt är det är minst lika viktigt att läkarkåren har god medicinsk kunskap om nokturi. I dag vet vi att var tredje nokturipatient önskar att deras läkare fört problemet på talan, istället för dem själva. Skamkänslor hos patienten kombinerat med bristande kunskap hos läkaren kan vara bidragande orsaker till att nokturi är en underdiagnostiserad sjukdom i dagsläget.

Annons
Annons

Så vad kan läkaren göra för att förbättra situationen för nokturidrabbade?

Vi måste först och främst se till att ingen lever med sin nokturi i tysthet - drabbade behöver behandling. Dessutom måste kunskapen förmedlas bättre mellan läkare och patient. Det måste bli känt att nokturi är ett vanligt medicinskt tillstånd hos både män och kvinnor, samt att incidensen ökar med stigande ålder. I dag är varannan person över 50 år uppe och tömmer blåsan nattetid, det gör nokturi till en folksjukdom.

Detta är viktig information som våra patienter måste få ta del av. Ingen ska behöva leva med obehandlad nokturi på grund av bristande upplysning eller för att läkaren inte ställer korrekt diagnos.
 
Vad kan obehandlad nokturi leda till på sikt?

Läkarkåren ska vara medveten om att nokturi är en sjukdom som kan sänka patientens livskvalitet radikalt. Eftersom sömnen störs påverkas både det psykiska och fysiska välbefinnandet. Även andra viktiga funktioner såsom blodsockerbalans och immunförsvar förändras vid nokturi. Ofta sker patientens första uppvaknande redan efter några timmars sömn, det vill säga under den viktiga djupsömnen då kroppen återhämtas.

Sömnbristen kan även orsaka skador genom olycksfall i arbetet, trafiken eller i hemmet. Risken för fallolyckor ökar från tio procent till det dubbla för individer med blåstömning tre till fyra gånger per natt. Samtidigt ökar antalet sjukskrivningar med frekvensen nattliga blåstömningar vilket betyder att nokturi medför betydande samhällskostnader.

Alla med nokturi bör därför utredas med noggrann anamnes.

Dessutom ska läkaren vara uppmärksam på att nuvarande och tidigare sjukdomar kan ha betydelse för utveckling av nokturi. Däribland diabetes mellitus, hjärt- och njursjukdom, neurologisk- eller psykisk sjukdom, sömnapné samt sömnstörningar och medicinering med vätskedrivande läkemedel.
 

Fakta om nokturi

  • Nokturi, nattkissning, är ett tillstånd där patienten vaknar en eller flera gånger nattetid för att tömma blåsan. Varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn.
  • Nokturi drabbar både män och kvinnor och risken ökar med stigande ålder.
  • Ökad nattlig urinproduktion eller försämrad lagringskapacitet av urinblåsan är vanliga orsaker till nokturi.
  • Nokturi kan även bero på nattlig polyuri, nattlig överproduktion av urin. Läkaren kan då överväga behandling med desmopressin.

Vad är dina tankar om nokturi, bör dagens läkare göra mer för att hjälpa de drabbade? Kommentera gärna direkt under debattartikeln.

Annons
Annons

 

Är du intresserad av att skriva en debattartikel för NetdoktorPro? Hör gärna av dig till redaktör Caroline Holmqvist på ch@netdoktor.se

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.