Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kirurgi

Narkosgas kan bidra till sämre njurfunktion efter operation

Sövning med gas kan vara en bidragande faktor till komplikationer hos patienter efter en operation. Det visar en klinisk studie från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.


Lovisa
Publicerad den: 2022-04-19

Annons

I studien jämförde forskarna de två vanligaste narkospreparaten – sövning med gas samt narkosmedel som ges intravenöst, och dess påverkan på njurarna utifrån de vanliga kriterierna för njursvikt. Studien pågick under perioden september 2017 till januari 2020. Resultaten visade att patienter som sövs med gas får en njurpåverkan med en betydligt lägre urinproduktion under narkosen.

– Låg urinproduktion är ofta associerat med nedsatt njurfunktion och är även ett av kriterierna för akut njursvikt. Men den här effekten av gas-anestesi kan vara harmlös för relativt friska patienter men skulle kunna vara en signifikant bidragande faktor till njursvikt hos patienter som redan har en högre risk för komplikationer, säger Stephanie Franzén, forskare inom anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet.

Ökade hormonnivåer

Enligt Stephanie Franzén verkar den minskade urinproduktionen hänga ihop med en ökad nivå av vatten-salt reglerande hormoner i blodet. Detta fenomen har man inte sett hos patienter som fått narkos intravenöst.

Annons
Annons

– Vår slutsats är att narkos med gas påverkar njuren på ett sätt som leder till en minskad urinproduktion. Ingen av patienterna i studien fick dock njursvikt vilket tyder på att just gas-anestesi i sig verkar kunna sänka urinproduktionen utan att orsaka en tydlig nedsatt njurfunktion, säger Egidijus Semenas, forskare och överläkare i anestesi- och intensivvård på Akademiska sjukhuset.

Narkos är säkert men komplikationer förekommer

Anestesi, det vill säga narkos eller sövning, är generellt en väldigt säker och etablerad metod. Men trots det drabbas vissa patienter av komplikationer efter operationen. Närmare åtta procent av alla som opereras med narkos drabbas av njurkomplikationer efteråt. Kända faktorer som i sig ger en ökad risk är exempelvis ålder, fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom och högt blodtryck. 

 

Annons
Annons

    Källor

  • Akademiska sjukhuset - https://www.akademiska.se/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.