Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kirurgi

Så vanligt är svårkontrollerad blödning vid kirurgi

Det är svårt att helt undvika blödningskomplikationer, speciellt i akuta situationer. Något som gör det viktigt att öka medvetenheten om blödningsrisken hos professionen. I en webbutbildning på NetdoktorPro har läkare delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring blödning vid kirurgi.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-01-11

kirurgi
Annons

– Kirurgiska blödningskomplikationer kan bero på det kirurgiska traumat. Det kan även orsakas av patientrelaterade faktorer så som hög ålder, dålig njurfunktion eller preoperativ medicinering, vilket är särskilt problematiskt i akuta situationer, säger Anders Jeppsson, professor i thoraxkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har faktagranskat läkarutbildningen Vad vet du om svårkontrollerad blödning vid kirurgi?

Hittills har ett hundratal genomgått läkarutbildningen, som följer ett patientfall. Läkarsvaren visar att majoriteten årligen träffar patienter med allvarlig blödning. Generellt rör det sig om 1–10 patienter per år men svaren varierade och en del träffar över 50 patienter.

Annons
Annons

Enligt Anders Jeppsson leder uppskattningsvis fem procent av alla operationer i Sverige till någon form av allvarlig blödning men risken är större inom vissa områden. Inom den öppna hjärtkirurgin blöder omkring fem procent av patienterna så pass mycket att det krävs omoperation under det första dygnet, vilket innebär en risk för död under de första månaderna efter kirurgin.

– Därför är det viktigt att öka medvetenheten om blödningsrisken inom vården, säger Anders Jeppsson.

Till nytta när blödning inträffar

Har du inte gjort läkarutbildningen om svårkontrollerad blödning vid kirurgi, som endast tar tio minuter, är det inte försent än.

Cirka 60 procent av läkarna anser att utbildningen kommer att vara till nytta i deras kliniska vardag. För att testa dina kunskaper och samtidigt dela med dig av din erfarenhet går du vidare till läkarutbildningen direkt här.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.