Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Neurologi

Fler epilepsibehandlingar kan kopplas till autism

Barn till kvinnor som tar vissa epilepsiläkemedel under graviditeten löper ökad risk för autism. Det visar en ny stor nordisk studie.


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-15

Annons

Att epiliepsiläkemedlet valproat ger ökad risk för fosterskador i from av autism eller andra  störningar av den intellektuella utvecklingen är sedan tidigare känt. Detta är också något som en stor nordisk studie nu bekräftar. Men hur riskerna ser ut när det gäller andra epilepsiläkemedel har fortsatt varit osäkert, trots att de ofta används. I den aktuella studien har man dock nu kunnat se att samma risk även kan finnas när det gäller läkemedlet topimirat samt vissa kombinationer av epilepsiläkemedel.

Både valproat och topimirat är vanliga läkemedel mot epilepsi och migrän.  Enligt studien ökade risken desto högre doserna för dessa läkemedel var.

– Vi fann att barn till kvinnor med epilepsi som exponerats för topiramat eller valproat under graviditeten hade en två till fyra gånger ökad risk för autism och andra störningar av den intellektuella utvecklingen jämfört med barn som inte exponerats för några antiepileptika, säger chefsutredare för SCAN AED, Marte-Helene Bjørk i ett pressmeddelande. Hon är docent vid universitetet i Bergen och konsultneurolog vid Haukelands universitetssjukhus, samt ordförande för Bergen epilepsy research group som initierar studien.

Annons
Annons

Studien bekräftade också tidigare kända resultat om att lamotrigin – det mest använda läkemedlet vid epilepsi, inte var associerad med en ökad risk för autism och andra störningar av den intellektuella utvecklingen hos barnet. Inte heller levetiracetam, karbamazepin, oxkarbazepin, gapapentin, pregabalin, klonazepam och fenobarbital visade något samband med en ökad risk.

Viktigt känna till risker med epilepsiläkemedel

I dag använder fem av 1000 kvinnor epilepsiläkemedel under graviditeten eftersom okontrollerade anfall kan vara farligt för både kvinnan och barnet. Samtidigt är det viktigt att känna till riskerna och ha stor kunskap vad gäller dessa läkemedel. Syftet med den nu aktuella studien var just att fylla kunskapsluckor för kvinnor som behöver använda epilepsiläkemedel under graviditeten. Forskarna undersökte därför de tio mest använda enskilda epilepsiläkemedlen samt de fem mest använda kombinationsbehandlingarna.

Vissa begränsningar

Studien hade dock vissa begränsningar. Bland annat nämner forskarna att de endast undersökte barn som överlevde förlossningen. Detta skulle kunna maskera fosterdödsfall orsakade av läkemedlen. De har inte heller tittat på fädernas eller annan familjs historia av störningar av den intellektuella utvecklingen.

Forskarna konstaterar också att de inte kan vara säkra på att kvinnorna faktiskt använde läkemedlen under den aktuella perioden eftersom de endast har undersökt dem som fick läkemedlen utskrivna.

Annons
Annons

 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.