Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Neurologi

Så går arbetet med de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinson

I slutet av nästa år ska Socialstyrelsen ha en färdig version av de nationella riktlinjerna för multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Något som både neurologer och patienter har efterfrågat under lång tid. ”Jag tror att riktlinjerna kommer höja vårdkvalitén ordentligt”, säger överläkaren Jan Lycke.


Publicerad den: 2015-07-03

Annons

I dag räknas multipel skleros till en av våra vanligaste folksjukdomar och berör fler än 20 000 personer i landet. För varje år insjuknar närmare 1 000 nya män och kvinnor. När det gäller Parkinson beräknas fler än 22 000 personer vara drabbade i Sverige.
Just nu arbetar en särskild projektledningsgrupp, samt ett stort antal personer från svensk neurologi och rehabiliteringsmedicin, med att ta fram de första nationella riktlinjerna för båda sjukdomarna. Målet är att öka kunskapen och ge vägledning för att erbjuda jämlik vård och omsorg av personer med MS och Parkinson. 

Jan Lycke, professor och överläkare inom neurologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, deltar i arbetet med riktlinjerna och är faktaordförande för multipel skleros.

– De här sjukdomarna berör stora grupper av patienter. Ändå har det inte funnits någon tydlig nationell vägledning vid behandling, varken för MS eller Parkinson. Med fler behandlingsalternativ märks det allt tydligare att resurserna är undermåliga när det gäller neurologiska sjukdomar. I dag är det bara stroke som har nationella riktlinjer inom området neurologi, säger han.

Annons
Annons

Projektledningsgruppens arbete är en del av den föregående regeringens beslut om en övergripande satsning på kroniska sjukdomar. De nationella riktlinjerna är kunskapsbaserade och ska ge stöd åt beslutsfattare och den medicinska professionen, gällande exempelvis resursfördelning och vid införandet av nya metoder och behandlingar. Materialet ska även fungera som underlag för lokala och regionala program. 

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.