Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Acetabularfraktur


Uppdaterad den: 2017-08-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Klassifikation av frakturen är avgörande för planeringen och genomförandet av behandlingen.1-2
 • Stabila frakturer:
  • Frakturer som är odislocerade och inte uppvisar luxationstendens
 • Instabila frakturer:
  • Fraktur av bakre väggen av acetabulum (vanligast) med eller utan bakre luxation av caput femoris, fraktur av bakre pelare, tvär- och T-frakturer av acetabulums botten, fraktur av främre acetabularvägg och/eller pelare samt kombinerade frakturer

Multitrauma

 • Eftersom acetabularfrakturer oftast är resultat av allvarliga trauma förekommer skadan mycket ofta samtidigt med andra skador.
 • Intrakraniella, spinala, intrathorakala och intraabdominella skador.
 • Bäckenring- och extremitetsfrakturer.
 • Blåsskador och betydande bäckenblödningar ses vanligtvis inte, såvida inte det föreligger en samtidig bäckenringsskada.

Förekomst

 • En vanlig skada vid högenergetiska olyckor såsom bilolyckor eller fall från höga höjder.

Etiologi och patogenes

 • Vid skadeögonblicket överförs trubbigt våld på femur så att femurhuvudet pressas in i acetabulum.
 • Våldets riktning och styrka samt femurhuvudets läge bestämmer skadetypen.

Predisponerande faktorer

 • Lågenergiskador:
  • Hög ålder och osteoporos

ICD-10

 • S77 Klämskador på höft och lår
  • S77.0 Klämskada på höft
  • S77.1 Klämskada på lår
  • S77.2 Klämskada på höft jämte klämskada på lår

ICD-10 Primärvård

 • S32.4 Fraktur på acetabulum
 • S328P Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Högenergitrauma och bekräftat fynd vd röntgen och eventuellt CT.

Differentialdiagnoser

 • Höftledsluxation
 • Bäckenringsfrakturer
 • Bäcken, avslitningsfrakturer

Anamnes

 • Adekvat trauma, ofta i samband med högenergiskador.
 • Slag framifrån eller mot sidan, eller i kombination med luxation av caput femoris.
 • Osteoporos eller patologisk fraktur är inte ovanlig.

Kliniska fynd

Kompletterande undersökningar

 • Beror på det allmänna kliniska tillståndet.

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Frontal- och sidobild, eventuellt 45 graders vinkel från var sida
  • Ofta tillräcklig för att klassificera acetabularfrakturerna
 • CT:
  • Ofta aktuell
  • Ger en mer exakt bestämning av graden av ledyteskada och fragmentförskjutningar, möjliga intraartikulära frakturfragment

När remittera?

 • Inläggning vid misstanke om bäckenskador.

Behandling

Behandlingsmål

 • Begränsa den akuta skadan.
 • Återskapa funktionen i höftleden.

Allmänt om behandlingen

 • Problemställningen vid acetabularfrakturer är oftast inte huruvida frakturen är stabil eller inte (i motsats till bäckenringsfrakturer), men om det föreligger felställning eller dislokation (> 1–2 mm) i den viktbärande delen av ledytan.
 • Konservativ behandling:3
  • Acetabularfrakturer utan luxationstendens och med odislocerad ledyta behandlas konservativt
  • Frakturer som är över tre veckor gamla, eller om det föreligger lokala infektioner eller andra kontraindikationer till kirurgi
 • Kirurgisk behandling.3-4

Konservativ behandling

 • Behandlingen är som regel stegmarkering med kryckor i två till sex veckor.
 • Kontroll efter individuell bedömning.

Kirurgisk behandling

 • Operation bör ske inom två veckor och utföras på regionsjukhus där kompetens finns.
 • Om det före skadan föreligger coxartros bör insättning av primär totalprotes övervägas.

Annan behandling

 • Rehabilitering
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Beror på vilka andra skador som föreligger.

Komplikationer

 • Akuta komplikationer:
  • Nervskador på n. ischiadicus, n. femoralis eller n. gluteus superior
 • Postoperativa skador:
  • Nervskador på n. ischiadicus, n. femoralis eller n. gluteus superior; sårinfektioner; tromboembolisk sjukdom
 • Senkomplikationer:
  • Posttraumatisk artros oftast att förvänta om frakturen inte tillräckligt noga reponerad
  • För övrigt ses komplikationer som infektion, skada på n. ischiadicus och ektopisk bennybildning

Prognos

 • Ökad risk för artrosutveckling.
 • Beror ofta på vilka andra skador som föreligger.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons