Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i underbenet


Uppdaterad den: 2021-06-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Fraktur i underbenet kan vara isolerade frakturer i tibia eller fibula, eller frakturer som omfattar båda dessa ben:1
  • Dock är tibafraktur (med eller utan samtidig fibulafraktur) den vanligaste och viktigaste, behandlingskrävande frakturen i underbenet
 • Definitionsmässigt kan underbensfraktur uppstå i tibas proximala del (tibia kondylfraktur) skaft (diafys) eller distala del (pilonfrakturer) men i denna text avses frakturer i tibiaskaftet.
 • Frakturer kan även uppstå i laterala eller mediala malleolen som också är delar av tibia och fibula (fotledsfrakturer), men dessa räknas inte som underbensfrakturer.
 • Frakturer i tibiaskaftet kan vara tvär-, sned-, spiral- eller komminuta frakturer. Dessutom förekommer stressfrakturer och patologiska frakturer.

Förekomst

 • Enligt data från Svenska frakturregistret är incidensen av frakturer i tibiaskaftet (underbensfrakturer) cirka 16 personer per 100 000 och år.2

Etiologi och patogenes

 • Tvärfrakturer och korta snedfrakturer orsakas av direkt våld eller vid boot top-fraktur vid slalomolyckor.
 • Spiralfrakturer uppstår oftast vid indirekt våld, som vid rotationstrauma.
 • Isolerad fibulafraktur ses efter direkt trauma mot underbenets lateralsida, eller vid supinations-, alternativt pronationstrauma i fotleden och då i kombination med omfattande ligamentskada i fotleden (så kallad Maisonneuvefraktur).
 • Komminuta frakturer uppstår vid högenergiskador.
 • Stressfraktur kan uppstå vid långvarig monoton belastning.
 • Bentumör kan ge patologiska frakturer.

Predisponerande faktorer

 • Underbensfrakturer förekommer i alla åldrar, men incidensen av underbensfrakturer är högst bland unga män och äldre kvinnor.2
 • Aktiviteter och risksituationer inom idrott, trafikskador, fallskador.
 • Underbensfraktur är inte typisk för någon viss aktivitet.
 • Slalomåkning:
  • Frekvensen har dock sjunkit betydligt. Istället ses oftare ligamentskador i knäet i samband med alpina sporter

ICD-10

 • S82 Fraktur på underben inklusive fotled
  • S82.2 Fraktur på tibiaskaftet

ICD-10 Primärvård

 • S822P Fraktur på tibia och fibula

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Kliniska tecken på fraktur som bekräftas via röntgenundersökning.

Differentialdiagnoser

 • Dislokationer.
 • Kontusioner.

Anamnes

 • Underbensfrakturer hos vuxna ses i stort sett bara efter stora trauman, men barn kan få frakturer även efter mindre trauma.
 • Små barn kan inte alltid berätta vad som har hänt, men man måste alltid undersöka om underbensfraktur kan föreligga hos barn som inte vill stödja på benet.

Kliniska fynd

 • Typiska tecken är smärtor, svullnad, oförmåga att belasta benet, vinklad längdaxel, förkortning samt instabilitet.
 • Dessutom är öppna frakturer med hudskador tämligen vanliga vid underbensfrakturer. I samtliga fall kan huden hotas av trycknekroser om frakturfragment trycker mot huden.
 • Neurovaskulärt status:
  • Perifera pulsar måste undersökas noga och om perifera pulsar inte kan palperas måste artärskada misstänkas
  • Sensibiliteten måste undersökas även om nervskador är relativt sällsynta
 • En fruktad komplikation är kompartmentsyndrom:
  • Kompartmentsyndrom kännetecknas framför allt av starka generaliserade smärtor, perifer domning, avsaknad av aktiva tårörelser och starka smärtor vid passiva rörelser av tårna (muskler och senor sträcks)
 • Undersök även fot- och knäleden.

Andra undersökningar

Röntgen

 • Undersökningen bör omfatta hela underbenet, knäet och talokruralleden.
 • Man bör titta efter främmande kroppar som kan förekomma vid öppna skador.
 • Röntgenbilden måste utvärderas för bedömning om frakturen kan bli stabil efter icke-kirurgisk reposition.

När remittera?

 • Hos vuxna är kliniken oftast karaktäristisk och patienten remitteras för behandling.
 • Barn kan klaga över smärtor i underbenet där fraktur inte kan uteslutas, och dessa patienter måste remitteras till röntgenundersökning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Reposition och fixation av frakturen.
 • Undvika sekundära komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Patienten följs upp på sjukhus/poliklinik under frakturbehandlingen, men kan kontakta primärvård om till exempel gipset är för trångt.
 • Runt 90 % av vuxna patienter med fraktur i tibiaskaftet behandlas kirurgiskt, oftast genom märgspikning.3
 • Kirurgisk behandling:
  • Öppna frakturer med stora mjukdelsskador4
  • Komminuta frakturer eller andra instabila frakturer (till exempel snedfrakturer) där reponering är omöjlig
  • Dislocerade intraartikulära frakturer
 • Icke-kirurgisk behandling framför allt av barn med fraktur i tibiaskaftet men kan förekomma i enstaka fall bland vuxna vid acceptabla förhållanden vad gäller felställning:
  • Vinkelfelställning:
   • Frontalbild (varus/valgus) <5°
   • Sidobild (anteroposterior) <10°
  • Förskjutning:
   • <0,5 benbredd i samtliga projektioner
  • Förkortning:
   • <1 cm
  • Inget rotationsfel
  • En isolerad fibulafraktur (som inte är en del i fotledsskada) behandlas symtomatiskt, eftersom fibula har liten viktbärande roll

Egenbehandling

 • Belasta enligt anvisningar.
 • Rehabträning i samråd med fysioterapeut efter avgipsning.

Kirurgisk behandling 

 • Vid öppen underbensfraktur måste såren behandlas:
  • Små sår sluts med vanlig revision och sutur
  • Större sår kan täckas med delhudstransplantat, lokala/stjälkade muskel-hudlambåer eller med fria, vaskulariserade muskel-hudlambåer
  • Amputation görs mycket sällan om det inte dessutom föreligger komplett nervskada (nervus tibialis post.) eller icke reparerbar kärlskada
 • Kirurgisk behandling utförs vid större öppna frakturer, efter fasciotomi, vid krossfrakturer eller om felställning uppstår vid gipsbehandling:
  • Den allra vanligaste fixationsmetoden vid kirurgisk behandling av frakturer i tibiaskaftet är märgspikning, men plattfixation och extern fixation förekommer också
  • I multitraumasammanhang, högenergiskador, vid stora sårskador och/eller mjukdelsskador fixeras frakturen temporärt med extern fixation. När mjukdelsskadorna är under kontroll konverteras till intern fixation eller slutbehandlar med extern fixation
 • Individuellt anpassade kontroller.

Icke-kirurgisk behandling

 • Eventuellt reposition i narkos.
 • Sned-/spiralfraktur:
  • Gipsbehandlas till dess synlig kallus föreligger eller tills frakturen är stabil och smärtfri vid klinisk testning
 • Tvärfrakturer:
  • Behandlas med gips i 3 månader. Barn har kortare behandlingstid.
  • Helbensgips de första 6 veckorna sedan går det ofta att byta till underbensgips. Alternantivt kan ortos användas andra halvan av behandlingstiden
  • Kontroll med röntgen 1 vecka och 2 veckor efter skadan, vid gipsbyte och vid avgipsning
 • Immobilisering generellt:
  • Högt gips från låret till tårna med lätt flekterat knä och 90o vinkel i fotleden
  • Det görs eventuellt en kil i gipset för att korrigera vinkelfelställningar
  • Behandlingen är helbensgips i 6 veckor beroende på frakturens stabilitet
  • Byte till underbensgips när frakturen är stabil nog för att tåla viktbelastning. Ett alternativ till gips i denna fas är en ortos
  • Vid mjukdelsskador sluts inte gipset förrän mjukdelarna har läkt
 • Inga kontaktidrotter förrän tidigast 3 månader efter avgipsning.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt analgetika vid smärtor och eventuellt antibiotika vid infektion.
 • Lång tids behandling med NSAID bör undvikas då det kan hämma benläkning.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet varierar med frakturtyp och vilken behandling som ges.

Komplikationer

 • Kärlskador kan ge muskelischemi och kontrakturer.
 • Kompartmentsyndrom5 och djup ventrombos.
 • Infektion med osteomyelit.
 • Nervskador, särskilt nervus fibularis.
 • Fördröjd läkning och pseudartros kan ses både efter icke-kirurgisk och kirurgisk behandling.

Prognos

 • Avhängig av frakturtyp och behandling.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Patienten bör göras uppmärksam på de komplikationer som kan uppstå under och efter behandlingen.

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Vid frakturbehandling följs patienten upp på sjukhus/mottagning.
 • Vid gipsbehandling ska patienten instrueras att kontakta läkare om gipset är för trångt eller skaver.
 • Efter frakturbehandling och under fortsatt träning följs patienten upp av primärvårdsläkare och/eller fysioterapeut.

Vad bör kontrolleras?

 • Gipsbehandlingen ska kontrolleras så att man kan upptäcka eventuella vinkelfelställningar:
  • Maximala felställningar som tillåts är varus/valgus 5°, anterior/posterior 10°, sidodislokation en halv benbredd, förkortning 1 cm
  • Ingen rotationsfelställning accepteras

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons