Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur, olecranon


Uppdaterad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Armbågsfraktur.1
 • Olecranon är det proximala, beniga utskottet på ulna i armbågen.
 • Frakturer i olecranon utgörs av en grupp skador som varierar från enkla odislocerade frakturer till komplexa, dislocerade frakturer i armbågen.
 • Alla olecranonfrakturer är intraartikulära frakturer.

Förekomst

 • En ganska vanlig frakturtyp, oftast hos vuxna.
 • Olecranonfraktur är sällsynt hos barn.

Etiologi och patogenes

 • Olecranon är starkt utsatt för direkta skador vid fall på och slag mot armbågen.
 • Olecranon utsätts också för betydande krafter vid fall på böjd underarm (där man tar emot sig).
 • Avslitning av fästet för tricepssenan kan också förorsaka olecranonfraktur.
 • Hos barn är olecranon kortare, tjockare och relativt sett mycket starkare än humerus nedre ände och bryts därför mera sällan.
 • Olecranonfraktur är som regel en isolerad skada, och bara i undantagsfall föreligger andra samtidiga skador.
 • Frakturspalten löper som regel tvärs över eller snett över olecranons bas.
 • De flesta olecranonfrakturer är dislocerade på grund av att frakturen (som oftast hos äldre) orsakas av ett indirekt trauma med kraftigt drag i tricepsfästet och därmed fraktur med dislokation/diastas.

Predisponerande faktorer

 • Inga speciella

ICD-10

 • S52 Fraktur på underarm
  • S52.0 Fraktur på övre delen av ulna

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd och bekräftelse via röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Andra frakturer i armbågen.

Anamnes

 • Fall på böjd armbåge med slag mot olecranons spets.
 • Eventuellt direkt trauma.
 • Det kan uppstå kraftig svullnad på grund av att intilliggande bursa vätskefylls.

Kliniska fynd

Andra undersökningar

 • Röntgen:2
  • Av armbågen i flera plan, särskilt sidobild i 90 graders flexion
  • Det finns ett klassificeringssystem för de olika frakturerna

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Läkning av frakturen och rehabilitering till normal funktion i armbågen.

Allmänt om behandlingen

 • Odislocerad fraktur (diastas < 1 mm):
  • Behandlas konservativt3-4
 • Dislocerad fraktur (diastas > 1 mm, särskilt ledytehak):
  • Bör opereras

Konservativ behandling

 • Gipsskena eller cirkulärt armbågsgips från axeln till handleden i det närmaste extenderat läge i två veckor.
 • Efter avgipsning påbörjas försiktig mobilisering.
 • Kontroll med röntgen en och två veckor efter skadan.
 • Tricepsavulsionsskador kan behandlas konservativt om extensormekanismen är intakt.5

Kirurgisk behandling

 • De flesta frakturer opereras med två längsgående stift från olecranon och in i ulna + ståltråd (cerklage) som drar ihop frakturen vid tricepsaktivering (Zuggurtung-teknik):
  • Vid en sådan stabil fixation är det inte nödvändigt med postoperativ gipsning och övningar kan påbörjas så snart smärtorna tillåter
 • Plattor/skruvar används om frakturen sitter något längre distalt, eller om det föreligger betydande krosskada:
  • Eventuellt postoperativ gipsskena från axeln till handleden i en vecka för smärtlindring och skyddad sårläkning
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Öppna frakturer förekommer.
 • Skada på nervus ulnaris förekommer.

Prognos

 • Prognosen är bäst för patienter med odislocerade frakturer.
 • Prognosen är också utmärkt vid de flesta dislocerade frakturer, till exempel enkla tvärfrakturer som reponeras exakt och fixeras med stift/cerklage.
 • Den perifera innervationen och cirkulationen är vanligtvis intakt.
 • Nedsatt rörlighet är vanligt vid krosskador.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Olecranonfraktur
 • Gipsbehandling, möjliga komplikationer
 • Gipsbehandling – skötsel av gipset

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons