Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Synovial kondromatos


Uppdaterad den: 2014-09-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Är en benign, monoartikulär proliferation av synovialis i en led, bursa eller senskida med kartilaginös metaplasi (broskbildning).1
 • Stora leder såsom knä (vanligast), höft, armbåge och axel påverkas oftast – men vilken led eller synovialyta som helst kan angripas (till exempel extraartikulära bursor).

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd.
 • Incidensen är två till fyra gånger högre hos män än hos kvinnor och förekommer oftast i 20–50 årsåldern.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd.
 • Tillståndet beror på en benign, monoartikulär proliferation av synovialis i en led, bursa eller senskida med kartilaginös metaplasi (broskbildning).
 • Sjukdomsprocessen startar med nodulär proliferering av synovialis så att det i ledhinnan bildas små knutor, som kan lossna och bli fria kroppar i ledhålan.
 • Knutorna ombildas efterhand till brosk som kan växa i storlek och som typiskt undergår central nekros. De intraartikulära fragmenten kan variera i storlek från millimeter till centimeter.
 • Centralt kan broskbitarna förkalkas/förbenas och blir då synliga på röntgen.
 • Allt eftersom tillståndet utvecklas, kommer leden i ökande grad att bli smärtande och svullen som följd av att det bildas många broskfragment.
 • Konsekvensen blir mekaniska symtom i form av begränsad rörlighet, ökande bendestruktion och sekundär artros.
 • Malign transformation till kondrosarkom är mycket sällsynt.

ICD-10

 • M12.8 Andra specifika artropatier som ej klassificeras annorstädes

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och klassiska fynd på röntgen eller MR.

Differentialdiagnoser

 • Monartikulär artrit.
 • Pigmenterad villonodulär synovit.

Anamnes

 • Ökande besvär under månader till år från en större led – oftast knä, höft, armbåge eller axel.
 • Leden kommer så småningom att i ökande grad bli smärtande och svullen.
 • Så småningom minskar rörligheten och låsningsfenomen kan uppstå.

Kliniska fynd

 • Svullen och smärtande led.
 • Nedsatt rörlighet.
 • Förtjockad ledhinna.
 • Utgjutning.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • SR, CRP

Andra undersökningar

 • Röntgen:2-4
  • Är vanligtvis diagnostisk först i senare stadier och kan då visa multipla intraartikulära lösa benkroppar
  • Det kan föreligga degenerativa förändringar
  • Om det saknas förbenade lösa fragment, kan det vara att endast mjukdelssvullnad föreligger och då måste differentialdiagnosen pigmenterad villonodulär synovit övervägas
 • CT:2-3
  • Visar samma förändringar som röntgen, men undersökningen kan också avslöja icke-förkalkade fria kroppar i leden
 • MR:2-3
  • Eventuellt som preoperativ undersökning
  • MR visar utgjutning, synovialisförändringar (hyperintensiva på T2-viktade bilder med förstärkning efter användning av gadoliniumbaserad kontrast) och lösa fragment (som är isointensiva till hypointensiva på T1-viktade bilder och som har signaltomrum om de är förbenade)

När remittera?

 • Remittering till ortoped sker när diagnosen är ställd eller vid oklart ledproblem.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen utgörs av synovektomi.
 • Recidiv är vanliga om inte en total synovektomi utförs.5
 • Eventuellt NSAID för att dämpa inflammationen.

Kirurgi

 • Total synovektomi och borttagande av fria kroppar.
 • Kan numera oftast utföras artroskopiskt.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Progredierande, men godartat förlopp.

Prognos

 • Prognosen är god och de flesta blir friska, även om ledfunktionen inte alltid kan återställas.
 • Malign transformation har beskrivits, men är sällsynt.

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons