Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Femoral anteversion


Uppdaterad den: 2012-10-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Femoral anteversion innebär att collum femoris pekar mer ventralt än ordinärt vilket medför att hela benet måste hållas inåtroterat för att caput ska ligga centralt i acetabulum.1 Följden blir att barnet går med infothet.
 • Tillståndet är ofta ärftligt, är vanligtvis bilateralt och är vanligare bland flickor.2-3
 • Debuterar vanligen i tre- till fyraårsåldern.

Förekomst

 • Relativt vanligt, den vanligaste orsaken till infothet.
 • Vanligare bland flickor.

Etiologi och patogenes

 • Okänd

Predisponerande faktorer

 • Familjär predisposition

ICD-10

 • Q65.8 Andra specificerade medfödda deformiteter av höftleden (anteversion av femur)

ICD-10 Primärvård

 • Q65-Medfödd höftdeformitet

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska kliniska fynd

Differentialdiagnoser

 • Framfotsadduktion
 • Medial tibiatorsion
 • Höftledsdysplasi

Anamnes

 • Infothet.
 • Barnet kan verka lite klumpigt och kan snubbla då och då på grund av att benen korsar varandra.3
 • Barnet sitter ofta i "W-ställning" sett bakifrån, så kallad omvänd skräddarställning. Baken sitter på golvet och benen ligger längs med lårens utsida.
 • Tillståndet syns sällan förrän efter treårsåldern. Det brukar vara mest uttalat mellan fyra och sex år och går sedan successivt tillbaka. Felställningen korrigeras under hela barnets uppväxt.

Kliniska fynd

Andra undersökningar

 • Röntgen höftled:
  • I undantagsfall vid smärta eller annat avvikande i status

När remittera?

 • Endast vid uttalad felställning eftersom man kan förvänta sig en spontan korrektion under hela uppväxten. Vid uttalad felställning kan remiss övervägas i tioårsåldern.

Behandling

Behandlingsmål

 • Acceptabel ställning av benen/fötterna efter avslutad tillväxt.

Allmänt om behandlingen

 • Spontan tillbakagång inträffar hos mer än 90 procent i sen barndom.3
 • Femoral anteversion är ett benignt tillstånd och komplikationer av kirurgi är vanliga.3

Egenbehandling

 • Är inte nödvändig. Man brukar dock avråda barnet från att sitta i så kallad omvänd skräddarställning (se ovan).

Annan behandling

 • Icke-operativa behandlingar är ineffektiva.3-4
 • Tillstånder som talar för kirurgi:4
  • Ålder över tio år
  • Avsevärd deformitet som ger stora kosmetiska och funktionella besvär
  • Anteversion över 50 grader
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet syns sällan förrän efter treårsåldern. Det brukar vara mest uttalat mellan fyra och sex år och går sedan tilbaka.5

Komplikationer

 • Det finns inga smärttillstånd eller förslitningsskador som säkert kan associeras med ökad femoral anteversion.

Prognos

 • God

Uppföljning

Plan

 • Lugnande besked. Ny läkarkontakt vid kvarstående betydande infothet i tonåren. Några rutinkontroller av tillståndet är således ej indicerat.

Patientinformation

Vad finns det i form av skriftlig patientinformation?

 • Inåtroterat lårben

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons