Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Psykiatri

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd innehåller 43 rekommendationer. Schizofreni är en svår psykossjukdom som innebär en förändrad verklighetsuppfattning, nedsatt social och kognitiv förmåga och därmed ofta en försämrad funktionsförmåga. Centrala rekommendationer är samordnade åtgärder tidigt, familjeinterventioner, tillgång till psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi och arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan.


Publicerad den: 2017-03-08

Läs de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni här.

nationella riktlinjer13 Socialstyrelsens  Nationella  riktlinjer  för  psykosociala  insatser  vid  schizofreni  eller  schizofreniliknande  tillstånd  2011  är  de  första  nationella riktlinjerna inom området. Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni.

I arbetet  med  riktlinjerna  har  tyngdpunkten  legat  på  hälso-  och  sjuk-vården och socialtjänsten. Anledningen är att merparten av personer med schizofreni erhåller vård och omsorg därifrån.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.