Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Psykiatri

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Det gäller riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende och omfattar följande områden: bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem.


Publicerad den: 2017-03-07

Läs de nationella riktlinjer för vård och stöd vid  missbruk och beroende här.

nationella riktlinjer9

Riktlinjerna innehåller ett antal centrala rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende som Socialstyrelsen bedömer är särskilt viktiga för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Observera att riktlinjerna är baserade på gruppnivå, men Socialstyrelsen lyfter samtidigt fram att det är viktigt att missbruks- och beroendevården kan erbjuda ett brett utbud av behandlingsmetoder anpassade till individens särskilda förutsättningar och önskemål.

I revideringen, av de tidigare riktlinjerna från 2007, har prioriteringar genomförts för första gången inom detta område. Tre nya områden har inkluderats i de reviderade riktlinjerna – ungdomar, läkemedelsberoende och psykosociala stödinsatser.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.