Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Reumatologi

Undersökning: En av tre läkare sätter in fel behandling vid PsA

En tredjedel av läkarna som genomgått NetdoktorPros läkarutbildning om psoriasisartrit (PsA) sätter in fel inledande behandling. Dessutom tror nästan en av fem läkare att PsA är en uteslutningsdiagnos. "Gör man på det sättet är det svårt att ställa diagnos", säger överläkare Ulla Lindqvist.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-12-05

Undersökning: En av tre läkare sätter in fel behandling vid PsA
Annons

Hittills har 224 läkare genomgått NetdoktorsPros läkarutbildning Vad vet du om psoriasisartrit? Majoriteten, 90 procent, anser att webbutbildningen har varit och kommer att vara till nytta för den kliniska vardagen. Ulla Lindqvist, överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet, kommenterar de läkarsvaren som hon anser sticker ut. Något som hon menar är extra anmärkningsvärt är att närmare 20 procent av läkarna svarade att psoriasisartrit är en uteslutningsdiagnos, där man utesluter andra spondylartriter.

– Gör man på det sättet är det svårt att ställa diagnos. Det är bättre att ställa diagnos efter symtom, säger Ulla Lindqvist men understryker ändå att de flesta läkare var på det klara med att det är CASPAR-kriteriernas poängbedömning som är det rätta svaret.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från den årliga kongressen ACR (American College of Rheumatology)? Lämna din e-postadress här »

Svårt att identifiera psoriasisartrit

Trots att många vet vilken diagnosmetod som bör användas svarade över 60 procent av läkarna att patienter med psoriasisartrit är svåra att identifiera och att patienterna vanligen har haft sina symtom under fyra till sex år innan de får sin diagnos. Något som Ulla Lindqvist delvis menar ger en fingervisning om att det finns en kunskapslucka inom vården för PsA.

Annons
Annons

– Det var väntat men det är bra att läkarna är medvetna om problemet och att det finns något att jobba med här. De dem ska göra är att förstå vad inflammation är och till exempel att göra ett ultraljud om patienten har hudpsoriasis och får ett svullet finger, säger Ulla Lindqvist.

De vanligaste debutsymtomen vid PsA, förutom psoriasis, är just led- eller mjukdelssmärta samt daktylit. Något som över 90 procent svarade rätt på. Vad kommer det sig då att inte flera patienter med symtom får göra ultraljud?

– Troligtvis beror det på suboptimal tillgång på ultraljud. På de större reumatologklinikerna finns det ofta experter som kan ultraljud bland reumatologerna. Sedan försvåras tillgängligheten ofta av dåliga möjligheter tidsmässigt, säger Ulla Lindqvist.

Många blir hjälpta av standardbehandlingen

Var tredje läkare hade valt metotrexat som inledande behandling till patienter med psoriasisartrit.

Annons
Annons

– I första hand ser man vilka effekter NSAID-preparat har och för 40 procent av PsA-patienterna fungerar det bra, säger Ulla Lindqvist.

Har du missat läkarutbildningen om psoriasisartrit? Det är inte försent än. Gå vidare till utbildningen, där du får följa ett patientfall, här.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.