Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Reumatologi

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen har tagit fram  åtgärder vid sjukdomar i rörelseorganen. Riktlinjerna omfattar följande diagnosområden: osteoporos, artros i knä och höft, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit.


Publicerad den: 2018-03-01

Läs de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar här.

nationella riktlinjer13Konsekvenserna av sjukdomar i rörelseorganen är omfattande. För den enskilda personen innebär de försämrad livskvalitet i form av smärta, minskad rörlighet, förlust av oberoende och minskat välmående i allmänhet. Dessa sjukdomar svarar även för en stor andel av vårdkonsumtionen. Exempelvis  orsakar  besvär  i  skelett,  leder  och  muskler  uppskattningsvis  20–30  procent  av  det  totala  antalet  läkarbesök  inom primärvården.  Sjukdomarna  är  också  en  av  de  vanligaste  orsakerna  till  nedsättning  av  arbetsförmågan och till långtidssjukskrivningar.

Flertalet rekommendationer i riktlinjerna riktas till primärvården, där åtgärderna i första hand utförs eller förväntas utföras. Primärvården har en betydelsefull roll i arbetet med att tidigt identifiera personer med artrit, osteoporos och artros. Primärvården utför också en omfattande del av rehabiliteringen av dessa personer. Så inleder Socialstyrelsen  riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar, vilka omfattar osteoporos, artros i knä och höft, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit.

Under hösten 2017 påbörjade Socialstyrelsen arbetet med att revidera riktlinjerna och en remissversion beräknas vara klar sommaren 2019.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.