Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Urologi

Här är årets största framsteg inom vården av prostatacancer

Nya siffror visar att det varje år diagnostiseras cirka 10 700 nya fall av prostatacancer, vilket innebär att sjukdomen fortsätter att öka. Hur ser införandet av ett screeningprogram ut? Och vilka är de senaste framstegen inom forskningen gällande prostatacancer? Detta svarar vår expert Jan-Erik Damber, professor och specialist i urologi vid Sahlgrenska Akademin och Universitetssjukhuset, på i samband med att han uppdaterar NetdoktorPro:s medicinska översikt inom området.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-12-15

Annons

Cirka 35 procent av alla cancerfall hos svenska män utgörs av prostatacancer, vilket gör den till den vanligaste cancerformen samt den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män i Sverige. Att antalet fall har ökat kraftigt sedan 1990-talet beror främst på ökad diagnostik.

Prostatacancer drabbar framför allt äldre män men åldersspannet är vitt. I samband med Mustaschkampanjen i november 2021 uppdaterade Jan-Erik Damber, professor och specialist i urologi vid Sahlgrenska Akademin och Universitetssjukhuset, den medicinska översikten om prostatacancer på NetdoktorPro.

Vilka är de viktigaste ändringarna i den medicinska översikten sedan senaste uppdateringen (juni 2020)? Och vilka är de medicinska framsteg som skett senaste året?

Annons
Annons
Jan Erik Damber professor urologi

Jan-Erik Damber

– Införandet av MR vid diagnostik är kanske den viktigaste förändringen jämfört med föregående version. Godkännande av nya mediciner (andra generationens antiandrogener) för behandling av kastrationsresistent icke-metastaserad prostatacancer är det viktigaste som skett det senaste året.

Läs den medicinska översikten om prostatacancer här >>

Vilka är de största forskningsfälten idag?

Annons
Annons

– Det viktigaste forskningsfältet inom prostatacancer just nu är enligt min uppfattning utvecklandet av en screeningalgoritm som innefattar både PSA och MR och som möjliggör undvikandet av överdiagnostik. Utvecklandet av nya behandlingar av avancerad sjukdom är också ett viktigt forskningsfält.

Vad gäller att införa screening så är det ju något som staten har bidragit med särskilda medel för att regionerna ska inleda försöksverksamhet. Samtidigt har endast 2 av 21 regioner kommit igång. Anser du att screening borde införas och i så fall varför?

– Screening kommer att införas när man utvecklat och verifierat screeningalgoritmen som jag tidigare nämnt. Försöksverksamhet pågår inom två regioner, ytterligare försöksverksamhet kommer sannolikt att startas (har skjutits upp på grund av pandemin) och Socialstyrelsen kommer sannolikt att ompröva sitt beslut när mer data är framtagna. När detta är klart så anser jag att screening ska införas.Det gäller att upptäcka prostatacancern i tid för att minska risken för att den sprider sig. Hur ser prognosen för dessa patienter ut idag och hur kan den komma att förändras under de närmaste åren?

– Nya behandlingar har också införts för patienter med metastaserad sjukdom och överlevnaden har förbättrats under den senaste fem åren genom att man lagt till behandlingar utöver den klassiska kastrationsbehandlingen. Det står om detta i texten om prostatacancer på NetdoktorPro.

– Den brittiska baserade studien Stampede har testat olika kombinationer vid spridd sjukdom som visat sig vara effektiva, avslutar Jan-Erik Damber.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Tips till dig som möter en patient med misstänkt prostatacancer

  1. Vanliga symtom – ofta asymtomatisk, vid avancerad sjukdom ryggsmärtor
  2. Provtagning – PSA
  3. Vid förhöjt PSA utredning med MR
  4. Vid misstanke på prostatacancer efter MR remiss till Urolog
  5. Röntgen – skelettscintigrafi och CT vid misstanke om spridd sjukdom

Kom ihåg!

Inför PSA-testning skall mannen alltid informeras om för och nackdelar (kan ske med SOS informationsbroschyr om PSA-test). PSA-prov skall aldrig tas utan att mannen gett sitt informerade samtycke.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.