Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Låt värdet avgöra hur pengar fördelas

Utfallet av vården måste mätas, kommuniceras och jämföras om vården ska kunna förbättras. Vi måste mäta både effektivitet och värde för patienten, menar Andreas Ringman Uggla vid Boston Consulting Group.

Annons

Sjukvården kommer från en vetenskapligt driven tradition med effekt och säkerhet som grundbultar. På 80- och 90-talen kom administratörerna på allvar in i sjukvården och då började effektivitet i form av till exempel ledtider och produktivitet att mätas. När läkaren Andreas Ringman Uggla föreläste om värdebaserad vård på AT-stämman förutsåg han en framtid där vården istället styrs av värdet. Värdet är utfall av betydelse för patienten delat med kostnaden.

− Vi ska fortsätta att mäta effektivitet, men inte bara effektivitet och det måste alltid göras parallellt med att vi också mäter och förstår patientrelevanta utfall. Om vi inte vet vad utfallet av vården är blir vi nästan lite blinda. Vi måste mäta, förstå och kommunicera utfallet av vård och olika metoder för att förbättras. När vi diskuterar best practice får det enorm kraft att förbättra vården, sa han.

Annons
Annons

Andreas Ringman Uggla

Han exemplifierade med öppna jämförelser av hjärtinfarktvård i Sverige. När sjukhus som hade en dålig ranking fick upp ögonen för problemen och arbetade med dem reducerade de sin 30-dagarsmortalitet med 50 procent.

− Man vill inte vara dålig och de som är sämst förbättrar sig mest. Nu är akuta hjärtsjukvården mer jämställd, det är precis det här som händer när man delar best practice.

Pricerunner för vården

Ofta handlar det om volym och de vårdgivare som till exempel gör många bröstcanceroperationer blir bättre på att utföra dem än andra sjukhus. Jämförelser kommer att bli helt öppna och transparenta inom en snar framtid, tror Andreas Ringman Uggla.

Annons
Annons

− Om fem till tio år finns det ett Pricerunner eller Spotify för vården också, där patienten själv kommer in och gör jämförelser. Men det ska vara primärläkarens ansvar. Läkaren ska leta efter det ställe som har bäst utfall sin patient.

Det är då viktigt att tänka på vad som har störst värde för patienten. Vid prostataoperationer tänker läkaren kanske framför allt på mortalitet. Men idag är dödligheten i prostatacancer mycket låg och jämförelser har visat att det inte är några större skillnader i mortalitet vid olika sjukhus som opererar. När det gäller inkontinens eller sexuell förmåga efter operation är däremot skillnaderna mycket stora. Och detta har avgörande värde för patienten.

Byta incitamentsystem

Detta kommer att innebära stora förändringar för vårdens organisation och finansiering.

− När data om värde ligger på bordet går det inte att argumentera emot, det finns ingen politiker som kommer att kunna stå emot detta. Det kommer att leda till omorganisation eller att mindre enheter läggs ner. Lösningen är inte att alla ska behandlas för allting på alla platser.

Därmed menar han också att vi behöver byta incitamentsystem för finansiering av vården. I studier från USA har det visat sig att när sjukvården fick betalt per utförd insats, till exempel per operation, så tjänade sjukvården på att patienten fick komplikationer efter operationen. När man testade tre andra modeller för finansiering som utgick från att skapa värde för patienten minskade kostnaden för sjukvården och dessutom minskade mortaliteten.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.