Nyhet | Diabetes

Allt fler diabetiker når målen för glukoskontroll

När det gäller glukoskontroll hos personer med diabetes syns en positiv trend. Även antalet icke-rökare bland diabetiker har blivit fler. Samtidigt har diabetesvården ännu inte nått flera av de nationella målen, visar en ny mätning från Socialstyrelsen.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-09-22
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård har myndigheten tagit fram målnivåer för ett antal indikatorer. Nu presenterar de för första gången resultaten av fem områden för diabetesvården, både typ 1-diabetes och typ 2-diabetes, som fastställdes 2015. Det gäller antal personer med diabetes som legat på tillfredsställande nivåer vad gäller glukoskontroll och blodtryck, hur många som fått göra en fotundersökning och en ögonbottenundersökning samt hur många inom gruppen som inte röker.

– När det gäller otillräcklig glukoskontroll, ett allvarligt tillstånd med stor risk för komplikationer, kan man notera en positiv trend. Flera landsting och regioner uppnår nu de uppsatta målen, säger Christina Broman, utredare på Socialstyrelsen.

Vidare syns en svagt positiv trend vad gäller andelen icke-rökare som har blivit fler, menar Christina Broman. Dock understryker hon att målet att 95 procent av diabetikerna ska vara rökfria inte har uppnåtts.

Annons
Annons

En bra bit kvar innan diabetesmålen är nådda

– Även om många landsting och regioner uppnår positiva resultat för vissa av målnivåerna, finns också områden som behöver förbättras, säger Christina Broman.

Ett område som kräver förbättring är ögonbotten- eller fotundersökning, en viktig förutsättning för att i tid upptäcka och hindra komplikationer, där målnivåerna inte är nådda. Dessutom är de regionala variationerna stora.

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/diabetesvardenharannuintenattmalen

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons