Nyhet | Diabetes

Debatt: “Framtidens diabetesvård ser oroande ut”

Vården av personer med typ 2-diabetes ligger långt ifrån de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Något som leder till lidande och onödigt höga vårdkostnader. Det lyfter Storstockholms Diabetesförening och Diabetsorganisationen i Sverige i en debattartikel.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-11-14
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

“Sjukvården måste nu börja leva upp till de vackra talen om personcentrerad och individanpassad vård”, skriver Anders Ekholm och Thomas Magnusson, Storstockholms Diabetesförening och Diabetsorganisationen i Sverige i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Antalet typ 2-diabetiker som drabbas av svåra komplikationer, såsom hjärt-kärlsjukdomar, ögonskador, njurskador och amputationer, ligger långt ifrån de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Artikelförfattarna hänvisar även till patientundersökningen Diabetes-kollen, som är ett samarbete mellan diabetesföreningarna och Netdoktor, som bland annat visar att sjukdomen i sju av tio fall upptäcks av en slump, som till exempel vid en hälsokontroll.

“Här finns en stor förbättringspotential. Genom uppsökande verksamhet i primärvården skulle vi kunna nå ut till fler. Enkla blodsockertest skulle kunna erbjudas till personer i riskzon. Om fler fick tidigare diagnos skulle mycket lidande kunna undvikas, samtidigt som vårdkostnaderna skulle minska.”, skriver de.

Annons
Annons

Har rätt till fotundersökning och grupputbildning

Ett annat resultat från Diabetes-kollen, som artikelförfattarna lyfter, är att anmärkningsvärt få får sina fötter undersökta. Patienter med diabetes ska erbjudas årlig fotundersökning men endast 58 procent hade under det senaste året fått förfrågan. Vad anledningen är ställer sig författarna frågande till.

Detsamma gäller erbjudande om patientutbildning i grupp, som riktlinjerna tydligt framhåller att alla med typ 2-diabetes ska få. Trots detta angav endast 18 procent i undersökningen att de erbjudits grupputbildning om egenvård. En utvärdering som Socialstyrelsen gjort visar att många vårdcentraler anser att deras patientunderlag är för litet för utbildningar.

“Så här får det inte vara. Varför samarbetar inte flera vårdcentraler kring gemensamma grupputbildningar?”, skriver Anders Ekholm och Thomas Magnusson i debattartikeln.

Annons
Annons

“Ge diabetespatienterna större inflytande”

Slutligen uppmanar författarna sjukvården att ge diabetespatienterna större inflytande över sin behandling, erbjuda moderna diabetesläkemedel, medicintekniskt stöd och coachning för livsstilsförändringar. Utan dessa förbättringar ser framtidens diabetesvård oroande ut, anser de.

“Framtiden ser oroande ut för den halva miljon svenskar som har typ 2-diabetes, och för ytterligare de hundratusentals som har sjukdomen utan att veta om det. Och ännu fler har idag prediabetes.”

Debattartikeln publicerades idag, den 14 november, i samband med Världsdiabetesdagen (World Diabetes Day).

    Källor

  • Dagens Samhälle - https://www.dagenssamhalle.se/debatt/svensk-sjukvard-sviker-manniskor-med-diabetes-24737

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons