Nyhet | Diabetes

Minskad användning av diabetesläkemedel efter livsstilsförändring

Livsstilen har en stor betydelse för behovet av läkemedel hos patienter med typ 2-diabetes. Det visar en randomiserad studie i Jama, där majoriteten av patienterna kunde minska sin läkemedelsbehandling efter att genomgått vissa livsstilsförändringar.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-08-18
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Studien inkluderade 98 icke-insulinbehandlade patienter varav två tredjedelar av dem lottades till att, förutom standardbehandling, även göra livsstilsförändringar. Det handlade om förändringar i form av 30-60 minuters konditionsträning fem till sex gånger i veckan, där styrketräning vävdes in i trå av tre av passen. Även en förändrad kosthållning ingick, vilken syftade till att sänka sitt BMI till 25 eller mindre.

Långtidsblodsockret, HbA1c, var det primära utfallsmåttet i studien och mättes vid start samt vid uppföljning ett år senare.

Det visade sig att hos gruppen som genomgick livsstilsprogrammet minskade HbA1c från 59 till 55 mmol/mol. Detta i jämförelse men kontrollgruppen där HbA1c var så gott som oförändrad.

Annons
Annons

En majoritet av patienterna i livsstilsgruppen kunde minska sin glukossänkande behandling, jämfört med cirka 26 procent av de som fick standardbehandling.

De negativa följderna hos livsstilsgruppen

Samtidigt uppfyllde inte skillnaden mellan grupperna kriteriet för ekvivalens och var därmed inte likvärdig med standardbehandling vad gäller glykemisk kontroll.

Dessutom uppstod fler konsekvenser av behandlingen med livsstilsförändringar, däribland muskuloskeletal smärta eller obehag och mildare blodsockerfall.

Annons
Annons

    Källor

  • Jama - http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2648632

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons