Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Gastroenterologi

Sambandet mellan fibromyalgi och tarmsjukdom kartlagt

En ny studie, publicerad i tidskriften Pain, bekräftar sambandet mellan fibromyalgi och gastroesofageal refluxsjukdom. Därför rekommenderar forskarna att rutinmässigt fråga fibromyalgipatienter om magtarmbesvär, och vise versa.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-01-23

Annons

Fibromyalgi tenderar till att samexistera med gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och i en ny studie undersökte forskarna orsaken bakom detta samband. Studien omfattade över 35 000 patienter med fibromyalgi och mer än 34 500 patienter med GERD, som jämfördes med varandra samt en kontrollgrupp. Forskarna tog även hänsyn till faktorer som kön, ålder, samsjuklighet och mediciner.

Resultat visar att den totala förekomsten av gastroesofageal refluxsjukdom var 1,6 gånger större i fibromyalgigruppen än hos kontrollgruppen. Sannolikheten för att en person med gastroesofageal refluxsjukdom även drabbas av fibromyalgi är enligt resultatet 1,5 gånger större än hos personer utan GERD. Resultatet bekräftar tidigare forskning.

Stress och läkemedel kan bidra

Orsakssambandet är fortfarande inte definierat men forskarna menar på att depression och stress kan vara bakomliggande faktorer, speciellt när det gäller utvecklingen av gastroesofageal refluxsjukdom hos patienter med fibromyalgi. Det gäller stressen i att försöka hantera kronisk smärta och andra symptom som framkallar en ökad känslighet för syra i matstrupen, menar forskarna, och pekar även på den ökade förekomsten av Irritabel tarmsyndrom (IBS) hos fibromyalgipatienter. Dock ska det poängteras att alla personer med halsbränna inte har GERD.

Annons
Annons

För patienter med GERD menar forskarna att det är andra faktorer som spelar in vid den ökade risken för fibromyalgi, till exempel kan användandet av NSAID-preparat ha betydelse.

Uppmärksam på symtom

Det krävs dock mer forskning för att undersöka orsakssambandet men forskarna hoppas att studien kan bidra till att öka medvetenheten om att fibromyalgi tenderar till att samexistera med gastroesofageal refluxsjukdom.

Som en start rekommenderar forskarna att rutinmässigt fråga fibromyalgipatienter om magtarmbesvär, liksom att vara uppmärksam på fibromyalgi hos patienter med gastroesofageal refluxsjukdom.

Läs abstraktet här.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.