Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Geriatrik

Dörren på glänt för B-vitamin vid kognitiv svikt

Det finns idag ingen etablerad farmakologisk behandling vid lindrig kognitiv svikt. B-vitamin har prövats och tycks vara ofarligt och dessutom billigt och enkelt. Netdoktors expert Johan Lökk väljer därför själv att förhålla sig pragmatiskt till vitamintillskott vid kognitiv svikt. 

Annons

Lindrig kognitiv svikt, mild cognitive impairment, MCI, är ett tillstånd med försämrad tankeverksamhet och minne. Patienten försämras ofta över tid och tillståndet betraktas som ett förstadium till demens. Hälften av personerna med MCI får demens inom fem år medan det också finns patienter som faktiskt förbättras över tid.

– I dagsläget har vi ingen behandling att erbjuda. Det gör att man känner sig handfallen som doktor, säger Johan Lökk, professor och överläkare vid geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

En teori är att det finns en koppling mellan MCI och låga nivåer av B-vitaminerna B6, folat och B12. Brist på B-vitamin leder till höga värden av aminosyran homocystein som i sin tur kan påverka nervceller negativt. Äldre personer har också ofta svårare att tillgodogöra sig vitaminer i maten. Minskad aptit, interaktioner med läkemedel samt varmhållning av mat kan leda till en vitaminbrist.

Annons
Annons

Minskade atrofi

I Vitacog-studien kunde behandling med B-vitamin minska hjärnatrofin med 30 procent hos personer med MCI. Om homocysteinnivåerna var förhöjda från början var effekten ännu bättre. I en uppföljande studie gav ett dagligt B-vitaminintag under två år en sjufaldig minskning av atrofin av de gråa substanserna i hjärnan som har betydelse för kognition. Dessutom kunde forskarna visa att minnet förbättrades hos vissa patienter.

Men dessa studier ger ändå inget slutgiltigt svar om B-vitamintillskott vid MCI.

– Tidigare interventionsstudier med B-vitaminer, där man visat en samvariation mellan homocystein och demens, har inte varit så upplyftande då man inte sett någon positiv effekt. Ett tag betraktades homocystein ungefär som det nya kolesterolet, som nästan alla skulle behandlas för. Man har till exempel testat att behandla höga homocysteinvärden med B-vitamin efter hjärtinfarkt också, men där visade sig extra B-vitamin till och med vara farligt. Den dörren har gått igen. Men dörren står fortfarande på glänt för B-vitaminer vid MCI. 

Uteslut andra problem

Så länge som andra problem som också är relaterade till höga homocysteinvärden, till exempel njursvikt eller tyreoideasjukdom, har uteslutits, tycker han själv att man ska förhålla sig pragmatiskt till B-vitaminer vid MCI.

Annons
Annons

– Det är ofarligt, billigt och enkelt och vi har ingenting annat att erbjuda. Man behöver inte ge det till var och varannan patient med MCI, men man kan kanske pröva för de patienter som har måttligt förhöjda värden av homocystein, det är just för de patienterna man sett bäst effekt. 

Det gäller också att se upp så att patienten inte har cancer eftersom folat kan underblåsa en pågående tumörsjukdom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.