Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Geriatrik

Ett steg närmare godkännande av omtalad Alzheimerterapi

Läkemedelsföretaget Eisai har ansökt om ett godkännande i EU gällande Alzheimerläkemdlet lekanemab. 

 


Lovisa
Publicerad den: 2023-01-16

Annons
Bara dagar efter att läkemedlet lekanemab fått grönt ljus i USA, kom nyheten om att en ansökan för godkännande  även i EU  gjorts. Detta med läkemedelsföretaget Eisai i spetsen. Initiativet bygger bland annat på fas III-studien Clarity AD som visat god klinisk effekt. I studien har forskarna kunnat se att den ursprungligen svenskutvecklade antikroppen inte bara minskar förekomsten av amyloida plack i hjärnan utan även ger mätbar klinisk bromseffekt.
Enligt studien som publicerades i New England journal of medicine sågs 27 procents minskad försämring efter 18 månaders behandling. Detta mätt med en etablerad bedömningsskala för symtomen vid demenssjukdom.

Ansökan för adukanumab drogs tillbaka

I och med läkemedlets sällsynta men allvarliga biverkningar i form av svullnad och blödningar i hjärnan har signifikant klinisk effekt varit avgörande i läkemedelsmyndigheternas bedömning och risk-nytta-analys. I fjol granskade EU:s läkemedelsmyndighet EMA en ansökan för en liknande Alzheimerkandidat riktad mot plackbildningen i hjärnan. Det gällde antikroppen adukanumab som har accelererat USA-godkännande under namnet Aduhelm. I det granskade underlaget om adukanumab fanns data som visade minskad plackbildning. Men data om signifikant positiv påverkan på patienternas symtom saknades. Därför avrådde då EMA:s expertkommitté CHMP från godkännande och företaget Biogen drog sedermera tillbaka sin EU-ansökan.

Ansöker om EU-godkännande av lekanemab

Att Eisai nu ansöker om EU-godkännande av lekanemab är det första steget i godkännandeprocessen. När EMA anser att ansökan är komplett accepterar myndigheten formellt ansökan och kan påbörja granskningen.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.