Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Geriatrik

Ökad risk för snusare att dö i förtid

Snusare löper högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte snusar. Dödligheten kan inte förklaras av socioekonomiska faktorer. Det visar den hittills största studien i ämnet som någonsin gjorts. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-12-14

Annons
– Det går att se att snusarna dör tidigare i nästan alla kategorier av dödsorsaker som vi har studerat och att skillnaden kvarstår även när man tar hänsyn till övriga levnadsvanor och socioekonomiska faktorer, säger Marja Lisa Byhamre, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Hjärt-kärlsjukdomar en vanlig dödsorsak

Studien visar bland annat att snusare löper 28 procent högre risk än icke-snusare att dö i förtid. Både Hjärt-kärlsjukdomar och cancersjukdom kunde kopplas till den förhöjda dödligheten bland snusarna. Före detta snusare hade också en förhöjd risk, även om den var lägre än bland aktiva snusare. Studien är den hittills största i sitt slag i världen. Studien visar vidare en förhöjd risk oavsett socioekonomisk status. 

Orsaken ännu inte känd 

Exakt på vilket sätt som snusandet orsakar högre dödlighet är ännu inte känt. Men exempel på fynd med negativ hälsopåverkan som gjordes bland snusarna var något ökad testosteronnivå och lägre nivå av D-vitamin. Samtidigt var nivån av en inflammatorisk markör i blodet till och med något lägre än för icke-snusare, vilket då snarare skulle kunna ses som hälsofördel.

– Det återstår att ta reda på mer om på vilket sätt som snus orsakar ökad dödlighet och om riskerna kan förebyggas. Men helt klart är att snus inte är ofarligt, även om cigarettrökning givetvis är ännu värre, säger Marja Lisa Byhamre.

    Källor

  • Umeå Universitet - http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1708504&dswid=4806

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.