Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Geriatrik

Äldreomsorgens förebyggande arbete brister på flera håll i landet

Det råder stora skillnader i hur kommunerna arbetar med att förebygga undernäring, fallskador, trycksår och nedsatt munhälsa hos äldre. Det visar resultaten ur Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-02-22

Annons

– Undernäring, fallskador, trycksår och ohälsa i munnen är risker som påverkar välmåendet och livskvaliteten mycket. De hänger ihop med varandra – för lite näring ökar till exempel risken att falla. För att säkerställa att en åtgärd gör skillnad är det viktigt att den följs upp systematiskt, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Resultaten ur Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre visar genomgående stora skillnader mellan kommunerna. I vissa kommuner har samtliga av de äldre som får hemsjukvård, och bedöms vara i riskzonen för något av de fyra områdena som nämnts ovan, fått en förebyggande åtgärd. I andra kommuner har ingen fått det. När det kommer till äldre på särskilt boende är variationen mellan kommunerna 5–95 procent.

Stärka det förebyggande arbetet

Några exempel på åtgärder är träning, hudvård, översyn av läkemedel och hjälpmedel för att underlätta måltiderna. En åtgärd ska ha följts upp och registrerats i kvalitetsregistret Senior alert för att vara godtagbar.

Annons
Annons

Nationellt är det mindre än 50 procent av äldre med hemsjukvård som har fått en förebyggande åtgärd, som följts upp. På särskilt boende ligger rikssnittet på omkring 60 procent.

Pressmeddelandet lyfter att det är viktigt att kommuner som ligger lågt analyserar sina resultat lokalt för att identifiera orsaken och hur de kan stärka det förebyggande arbetet.

Personalkontinuiteten – extra viktig fråga i år

I jämförelserna tittade man även på hur många olika personer från hemtjänsten som de äldre möter. Något som är särskilt relevant det senaste året med tankte på pandemin. Resultatet visade ett genomsnitt på 15 olika personal under en 14-dagarsperiod. Även på den här punkten var skillnaderna stora mellan kommunerna, från 7 i en del kommuner till 23 i andra.

– Personalkontinuiteten påverkar kvaliteten i omsorgen och för många äldre kan det skapa otrygghet att få besök av ett stort antal personer i sitt hem. Vi vet att hög personalomsättning har varit en utmaning för många kommuner under pandemin. Men av smittskyddsskäl är det just nu särskilt viktigt att den äldre träffar så få som möjligt, säger Michaela Prochazka.

Annons
Annons

Jämförelserna innehåller även uppgifter om den palliativa vården i livets slutskede. De visar bland annat att 76 procent av dem med hemtjänst och på särskilt boende har fått ett dokumenterat brytpunktssamtal.
Myndigheten understryker dock att uppgifterna omfattar andra halvan 2019 samt första halvan av 2020, vilket gör att de inte ger en bild av den palliativa vården under pandemin. De kommer titta närmare på detta under våren.

Om jämförelsen för äldreomsorgens förebyggande arbete:

Det är elfte året i rad som Socialstyrelsen publicerar öppna jämförelser av kommunernas vård och omsorg till personer från 65 år och uppåt. Utifrån ett 40-tal mått presenterar jämförelserna en bred bild av vården och omsorgen på riks- läns- och kommunnivå.

    Källor

  • Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/aldreomsorgens-forebyggande-arbete-skiljer-stort-over-landet/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons