Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Geriatrik

Alzheimers – nytt sätt att ställa diagnos i primärvården

Den nya metoden kan leda till förbättrad behandling för Alzheimers-patienterna och fler studier kring bromsande läkemedel. Nu ska 15 vårdcentraler inom primärvården testa metoden, som är ett enkelt blodprov.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-09-21

Annons

En tidigare studie, som letts av forskare från Lunds Universitet, visar att ett blodprov är lika träffsäkert som de dyra och komplicerade metoder som idag används för att diagnostisera Alzheimers sjukdom. Dessutom går det att upptäcka sjukdomen i ett tidigare skede. Nu ska alltså 15 vårdcentraler inom primärvården testa den nya metoden på totalt 600 patienter.

­– Än så länge är drygt 70 personer med, och de som får frågan om de vill delta är personer som har problem med minnet eller andra tankefunktioner. I studien provar vi ut nya minnestester och patienterna får lämna blodprov. Sedan följer vi upp dem på minneskliniken och fastställer vad det rör sig om för sjukdom, säger Sebastian Palmqvist, överläkare och docent vid enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds Universitet, i ett pressmeddelande.

En revolution för tidig behandling

Genom att mäta proteinet P-tau217 i blodet visar Lundaforskarna att det går att urskilja Alzheimers från andra demenssjukdomar. Dessutom såg forskarna att proteinet, vid en viss typ av Alzheimers, ökar i blodet redan 20 år innan minnesproblem utvecklats.

Annons
Annons

– Det har länge varit en slags ”holy grail” inom forskningen att få fram ett blodprov som underlättar för diagnostiken av Alzheimers. Hittills har det varit svårt att få till en bra diagnostik av sjukdomen, av två skäl. Dels så stämmer symptomen in på många andra sjukdomar. Och dels så måste man använda dyra och komplicerade instrument som inte finns i primärvården, för att öka den diagnostiska träffsäkerheten, säger Sebastian Palmqvist, i ett pressmeddelandet.

Den nya metoden öppnar upp för att fler personer får möjlighet till en korrekt diagnos, rätt omhändertagande och symtomlindrande behandling. Det kan även leda till fler studier för nya läkemedel.

Annons
Annons

    Källor

  • Life-Time - https://www.life-time.se/forskning/blodprov-ska-upptacka-alzheimers/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons